Mělník dostane protipovodňovou hráz po 10 letech

Mělník – Téměř deset let po ničivé povodni začne Mělník stavět hráz, která by měla zabránit jejímu opakování. Starosta Ctirad Mikeš dnes oznámil, že budování hráze začne příští rok v březnu, město by před velkou vodou mělo být plně chráněno v sprnu 2013. Půlmiliardovou investici má na starost Povodí Labe, hráz ochrání Mělník před stoletou vodou.

Téměř nekonečné čekání končí. Po deseti letech žádostí a obav, aby se Vltava nebo Labe znovu nerozvodnily, zná Mělník termín zahájení stavby protipovodňové hráze. Zahájení prací příští rok v březnu však znamená ještě jeden odklad. Loni, když začalo Povodí Labe připravovat projektovou dokumentaci, sliboval jeho šéf Tomáš Vaněk, že se začne kopat ještě v roce 2011. Ještě jeden krátký odklad může způsobit počasí, bude-li tuhá zima, posune se zahájení prací až na duben.

Stavba je rozdělena na tři etapy, každá potrvá šest měsíců. V první etapě jsou zahrnuty Mlazice a část přístavu, ve druhé vinařství a ve třetí mělnická lokalita Rybáře. Ochranná hráz podél Mělníka bude v souhrnu dlouhá přes tři kilometry, jednotlivé etapy však budou stát samostatně. Vznikne také kilometrová ochranná zeď mělnického přístavu, odkud dnes může voda do města velmi snadno proniknout.

Dvacetitisícový Mělník nejvážněji postihla povodeň v roce 2002, kdy byla poničena řada dalších měst především podél Vltavy, Berounky a Labe. Zatopeno bylo 312 domů, které muselo opustit na 800 lidí. Vznikly také mnohamilionové škody. Velká voda zasáhla město ještě v roce 2006.