Obalovna rozdělila severní Plzeňsko

Nečtiny – V řadě vesnic na severním Plzeňsku okolo Nečtin sílí odpor proti plánované stavbě obalovny. U tamního kamenolomu ji chce provozovat Skanska. Místní se hádají i mezi sebou. Kritici se bojí znečištění ovzduší a přírody a viní starostu, že včas nezakročil.

Říká se tu na Pekelném vrchu a starosta Nečtin dodává, že starosti s obalovnou mu byl čert dlužen. V čedičovém lomu se po několikaleté odstávce začalo znovu těžit a v plánu je stavba výrobny asfaltových směsí. „Uvažujeme o výstavbě nové obalovny v horizontu několika let,“ uvedla ředitelka Odboru komunikace společnosti Skanska Lucie Nováková a obyvatelé Nečtin to komentují: „Mně by to nevadilo. Myslím, že se okolo toho zbytečně mluví.“

Obalovna rozdělila obyvatele regionu na dvě nesmiřitelné skupiny. Jedna upozorňuje na nová pracovní místa a finanční kompenzace, které by obce mohly dostat. Druhá je tvrdě proti. Odpůrci stavby dokonce založili občanské sdružení. Obávají se totiž, že provoz obalovny bude mít na život v regionu nedozírné následky. „Pro přírodu katastrofální a pro nás obyvatele samozřejmě taky,“ potvrdil zakladatel občanského sdružení Pekelný vrch Jaroslav Šíma a členka sdružení Anna Kuchynková doplnila: „Nákladní auto si tu vůbec nedovedeme představit, protože cesta je tady úzká.“

Dříve kamarádské sousedské vztahy se mění v nevraživost. Starosta se snaží situaci řešit a vyjednává s investorem. „Jsou dvě hlavní podmínky. První je najít a vytipovat obchvatnou trasu a druhá – aby se zvolil typ obalovny, která nenaruší krajinný ráz,“ vysvětlil starosta Nečtin Jiří Křemenák (nez.) a Lucie Nováková není proti: „Jsme připraveni přijmout opatření, která dopady, především dopad dopravy, zmírní.“

Na nedořešenou dopravní infrastrukturu upozorňuje i krajský úřad, který kvůli tomu vrátil k přepracování dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

/*json*/{"map":{"lat":49.974794,"lng":13.165862,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":49.974794,"lng":13.165862,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/