Kontaktní centra pomáhají českým a polským podnikatelům

Ostrava - Čeští a polští podnikatelé se seznamovali s fungováním Kontaktních center. Působení Kontaktních center, které poskytují informace českým a polským podnikatelům a rozdílům v právních systémech Polska a České republiky bylo věnováno setkání podnikatelů z obou stran hranice, které se konalo ve čtvrtek v Ostravě.

Podle rady velvyslanectví PR v Praze Wojciecha Pobóg-Pągowského se právní systémy přece jen trochu liší: „A to i přes to, že jsme členey stejné struktury – Evropské unie a hodně záležitostí je regulováno unijními nařízeními.“ Právní poradce Jiří Babiš však vidí kvalitativní posun: „Ten kvalitativní posun je v tom, že už se nemusíme vracet, jak se říká, ke kořenům, k základům, já nevím – kupní smlouvy, tam už je to jasné, dostáváme se ke specialitám, které v těch smluvních vztazích jsou.“ Aby pomohly podnikatelům, obchodní komory obou zemí vytvořily síť poradních center, 4 na české a 3 na polské straně hranice.

Foto z reportáže
Foto z reportáže

 

Smysl center vysvětlil prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel: „Tato centra dva poslední roky přijaly 3 tisíce podnikatelů, kteří se zeptali, co můžou pro svůj byznys udělat a vzniklo z toho mnoho pozitivního v rámci vzájemných obchodů, tzn má to vliv i na zaměstnanost, nejenom v MS kraji, ale po celé té dlouhé hranici, kterou máme s Polskem.“ V rámci česko-polského kooperačního fóra, které uspořádala Krajská hospodářská komora, byl také prostor na dvoustranná jednání. Právě ta jsou podle rady velvyslanectví PR v Praze Wojciecha Pobóg-Pągowského nejdůležitější: „V podstatě v rámci těchto akcí jsou nejdůležitější právě bezprostřední jednání polských a českých podnikatelů, kdy zástupci firem z obou stran hranice se setkávají, navazuji kontakty, z nichž mohou vzniknout konkrétní podnikatelské projekty.“ Polsko je v současnosti třetím největším obchodním partnerem České republiky. Loni obchodní výměna dosáhla úrovně z roku 2008, tj.z období před hospodářskou krizí – a stále roste.

Polská verze

Czescy i polscy przedsiębiorcy zapoznali się z pracą Centrów Kontaktowych. Działalności tzw. Centrów Kontaktowych udzielających informacji czeskim i polskim przedsiębiorcom o różnicach w systemach prawnych Polski i Republiki Czeskiej poświęcono czwartkowe spotkanie przedsiębiorców z obydwu stron granicy w Ostrawie. Jak powiedział radca Ambasady RP w Pradze Wojciech Pobóg-Pągowski te ramy prawne różnią się trochę: „A to pomimo tego, że należymy do jednej struktury – Unii Europejskiej i wiele spraw jest regulowanych przez unijne rozporządzenia.” Jednak radca prawny Jiří Babiš widzi postęp jakościowy: „Objawia się w tym, że nie musimy już sięgać do źródeł, do podstaw. Na przykład - umowy kupna-sprzedaży. Tam już jest jasno, teraz dostajemy się do szczegółów, które w tych umowach są. Aby pomóc przedsiębiorcom izby handlowe z obydwu krajów wytworzyły sieć ośrodków doradczych; czterech na czeskiej i trzech na polskiej stronie.

 

Sens pracy centrów wyjaśnił Petr Kužel, prezydent Izby Gospodarczej RC: „W ciągu ostatnich dwóch lat te centra udzieliły porad trzem tysiącom przedsiębiorców, którzy zwrócili się do nich z pytaniami, co mogą zrobić dla swego biznesu. Stało się to zaczynem wielu wzajemnych kontaktów, co oznacza, że miało to pozytywny wpływ i na zatrudnienie, nie tylko w województwie Morawsko-śląskim, ale na całej długości granicy z Polską.” Podczas czesko-polskiego Forum Kooperacji, które zorganizowała Wojewódzka Izba Gospodarcza, była także możliwość bilateralnych rozmów. Jak twierdzi radca Ambasady RP w Pradze Wojciech Pobóg-Pągowski właśnie te rozmowy są najważniejsze: „W istocie w ramach takich akcji najważniejsze są właśnie bezpośrednie rozmowy polskich i czeskich przedsiębiorców, kiedy przedstawiciele firm z obydwu stron granicy spotykają się, nawiązują kontakty, mogą zrodzić się konkretne projekty biznesowe.” Polska jest obecnie trzecim największym partnerem handlowym RC. W zeszłym roku wymiana handlowa sięgnęła poziomu z roku 2008, czyli sprzed kryzysu gospodarczego i nadal rośnie.