Klimkovice zavádějí nízkoemisní zónu, umožňuje to novela zákona

Klimkovice – Klimkovice na základě novely zákona o ochraně ovzduší připravují vyhlášení nízkoemisní zóny. Zóna by měla pomoci zlepšit stav ovzduší, do vymezených částí města by nesměla vjíždět auta s vysokými emisemi. Tyto zóny mohou zavádět města, ve kterých jsou překračovány emisní limity, ale také chráněná území nebo lázeňská města, jako jsou například Klimkovice.

Text o zavedení nízkoemisní zóny dnes schválila rada města. „Město Klimkovice chce využít novelizovaného zákona o ochraně ovzduší a vyhlásit nízkoemisní zónu na celém území města,“ řekl místostarosta Klimkovic Jakub Unucka. Na rozdíl od ostatních měst v kraji, která o nízkoemisních zónách uvažují, mohou podle slov místostarosty Klimkovice tuto zónu vyhlásit trvale. Ostatní města v okolí mají tuto možnost pouze při smogové situaci. „Můžeme zakázat vjezd automobilům, které nesplňují příslušné emisní limity,“ dodal.

Emisní plaketa umístěná na skle automobilu bude signalizovat, jaké emise byly u aut naměřeny. Do města by měli být vpuštěni pouze řidiči se zelenou emisní plaketou. Výjimku ze zákona mají všichni, kdo v Klimkovicích bydlí, pracují, studují, dojíždí do zaměstnání, mají ve městě provozovnu, výjimka se týká také zásobování, autobusů, záchranné služby. Město chce do výjimky zahrnout i návštěvníky lázní.

Denně přes město projede přes osm tisíc aut, z čehož asi třetinu tvoří nákladní vozidla. Tyto automobily chtějí Klimkovice vytěsnit z centra města a donutit je k využívání dálnice. Klimkovice totiž mají dálniční obchvat, ale řidiči jej příliš nevyužívají. Odklonění husté dopravy byl hlavní důvod pro zavedení nízkoemisní zóny. Vyhláška začne platit v březnu roku 2014.

Video Vstup Alexandry Přečkové
video

Vstup Alexandry Přečkové