Na Šumavě se bude letos zase kácet

Vimperk - Šumavský národní park chystá i letos kácení dřeva napadeného kůrovcem v lokalitě Na Ztraceném u Modravy. Loni zde ekologičtí aktivisté tři týdny bránili těžbě dřeva. Podle naturového posudku vypracovaného pro Evropskou komisi je tento postup v boji proti kůrovci správný, řekl novinářům mluvčí parku Pavel Pechoušek. Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha však prý tento dokument nemůže jako naturový posudek obstát.

Posudek pro Evropskou komisi vypracovala odborná posuzovatelka Olga Pospiechová. Podle jejích závěrů jsou zásahy proti kůrovci v souladu s evropskou legislativou a ochranou přírody podle evropského práva. „Povinností České republiky je zabezpečit příznivý stav předmětů ochrany přírody Ptačí oblasti a Evropsky významné lokality Šumava. Tuto povinnost je potřebné splnit i za cenu zásahů proti kůrovci. Zásahy je potřeba uskutečnit i kdyby dočasný vliv na předměty ochrany přírody mohl být mírně negativní,“ uvedla Pospiechová. 

Kácení se plánuje v lokalitě Na Ztraceném

Naturový posudek se zaměřil na vliv protikůrovcových opatření u devíti druhů ptáků a dalších devíti chráněných druhů rostlin a živočichů Evropsky významné lokality Šumava. „Z pohledu ochrany přírody definovanou soustavou Natura 2000 je bezzásahový režim významně negativní pro mnoho naturových druhů v Národním parku Šumava, včetně tetřeva hlušce,“ dodala Pospiechová. 

Pechoušek uvedl, že na základě posudku park plánuje další kácení v lokalitě Na Ztraceném v letošním i příštím roce. Pokud by se prý proti kůrovci tímto způsobem nezasáhlo, hrozil by zánik vhodných biotopů pro řadu rostlin i živočichů. „Když na části území Národního parku Šumava ponecháváme přírodu bez lidských zásahů, tak to z pohledu ochrany soustavy Natura 2000 není dobře,“ řekl náměstek ředitele parku Jiří Mánek.

Člen Hnutí Duha tvrdí, že dokument nemůže jako naturový posudek obstát

Jaromír Bláha z Hnutí Duha však řekl, že dokument vypracovaný pro Evropskou komisi formálně a procesně nesplňuje požadavky pro naturový posudek. „Navíc je odborně zcela scestný,“ řekl Bláha. Dodal, že ke kácení v lokalitě na Ztraceném šumavský park kromě naturového posudku potřebuje rovněž udělení výjimky ze zákona. „Toto řízení zatím nebylo zahájeno a správa parku tento proces tedy pode mě ani nemůže stihnout. Pokud by chtěla v létě kácet, musela by při dodržení všech regulí o výjimku žádat už někdy v lednu,“ uvedl Bláha. 

Ekologičtí aktivisté ve snaze zabránit kácení obsadili lokalitu Na Ztraceném loni v červenci a aktivně bránili těžařům. Policisté zpočátku situaci jen monitorovali, později ale začali zasahovat a vyvádět lidi z prostoru kácení. Přitom zadrželi a předvedli 180 lidí, u 92 z nich použili policisté donucovací prostředky. Několik účastníků blokády naopak policie podezírala z násilí proti úřední osobě, z čehož se zpovídali i u soudu.