V Jablonném si připomněli výročí svaté Zdislavy

Jablonné v Podještědí – Poutí ke svaté Zdislavě žije dnes Jablonné v Podještědí. Církev si připomíná 760 let od smrti šlechtičny, která ve 13. století založila tamní špitál. O jejích mimořádných skutcích se zmiňuje i Dalimilova kronika. Slavnostní mše během celého dne sloužili nejvyšší církevní představitelé.

Stovky lidí zaplnily baziliku svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Mše tady sloužili pražský arcibiskup Dominik Duka i litoměřický biskup Jan Baxant. Někteří poutníci sem přijeli až z Moravy. „Byl jsem navštívit svatou Zdislavu, moji krajanku. Když po převratu ty poutě začaly, byla jsem ráda, že se sem může chodit. Je to biřmovací patronka mojí ženy, tak sem pravidelně jezdíme,“ říkají účastníci bohoslužby.

Za svatou prohlásil Zdislavu roku 1995 papež Jan Pavel II. Její život se podle legendy vyznačoval mimořádnou obětavostí k rodině i ve službě nemocným a umírajícím. „Jako vychovatelka, ale také i žena, která měla hluboké sociální cítění, což se promítá do oné zprávy o špitálu,“ potvrdil arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka a Jan Baxant, biskup litoměřický, dodal: „Ona konala dobro, pomáhala druhým, své rodině, potřebným. Tiše, ale ráda.“ A provinciál českých dominikánů Benedikt Mohelník doplnil: „Podporovala založení klášterů tady v severních Čechách. Tento klášter v Jablonném v Podještědí je založený právě svatou Zdislavou.“ Poutníci se vydali také na blízký zámek Lemberk, za jehož zakladatele se Zdislava vdala. „Podle legendy byla Zdislava uctívána už za svého života právě pro své skutky milosrdenství. O tom ale písemné prameny většinou mlčí,“ vysvětlila kastelánka zámku Lemberk Renata Černá.

Dnešními bohoslužbami vyvrcholil program poutí ke svaté Zdislavě, který pokračuje až do října a ve kterém nechybí ani mše v němčině nebo třeba ta s požehnáními nemocným.