Úřad nemůže Krajské zdravotní prominout vrácení 176 milionů

Praha - Dotační úřad nemůže Krajské zdravotní prominout vrácení celých 176 milionů korun za údajně předraženou zakázku na nákup zdravotnické techniky. Podle ministerstva financí byla zakázka předražená o 96 milionů Kč a ty musí Krajská zdravotní vrátit, nelze je prominout. Dalších 80 milionů je sankce za pochybení, proti ní se lze odvolat. Informoval o tom Jakub Haas z tiskového oddělení MF.

Nemocniční firma pochybení odmítá, většina auditů je prý vyvrátila. Proto bude nyní ministerstvo rozhodovat znovu. „Ministerstvo posuzuje správnost a zákonnost vyměření odvodu na prvním stupni a dopředu nikdy nelze předjímat jeho výsledek,“ uvedl Haas. Dodal, že ministerstvo pouze rozhoduje o zákonnosti postupu vyměření odvodu, promíjet pak podle něj může jen řídicí orgán.

Dotace měla původně činit 353 milionů korun, nakonec se ale celkové náklady vyšplhaly na 417 milionů korun. Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje pět největších nemocnic, už peníze dostala proplacené od státu a o tom, kolik bude muset vrátit, rozhodne po konzultaci s ním dotační úřad Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad.

Mezi oběma institucemi je poměrně komplikovaný vztah - o vyplacení peněz rozhoduje dotační úřad, jdou ale nejdřív ze státního rozpočtu. Do něj je proplácí Evropská unie, s níž jedná ministerstvo financí. Kdyby si tedy dotační úřad dotaci nesnížil, ministerstvo by mělo dvě možnosti - požádat EU o celých 353 milionů, nebo nežádat o nic a vše zaplatit ze státní kasy.