Muzeum pravěku je po velké vodě jako nové

Hradec Králové - Muzeum pravěku ve Všestarech u Hradce Králové má chránit nový speciální val a terénní úpravy před dalším zaplavením. V červenci totiž právě dokončený archeopark poškodila průtrž mračen.

Letos v červenci se roztočily v Muzeu pravěku ve Všestarech vysoušeče. V provozu musely být několik týdnů, protože velká voda poničila podlahy i omítky objektu. „Vody bylo tolik, že museli přijet hasiči,“ vzpomíná na tehdejší dramatickou situaci stavbyvedoucí Tomáš Měchura. „Hladina vody stoupala i přes pytle s pískem, až se dostala zadním vchodem dovnitř muzea,“ dodává archeolog z Univerzity Hradec Králové Radomír Tichý.   

Po roce výstavby je muzeum za třiačtyřicet milionů korun, které z valné části zaplatí Evropská unie, hotové. Dostavět zbývá pravěké domy. Před velkou vodou, až stoletou, chrání archeopark čerstvé úpravy. „Nově jsme modelovali celý terén. Přibyly nové příkopy a úžlabí. Vznikly i nové opěrné zídky,“ vysvětluje stavbyvedoucí Simona Kučerová. „Tento příkop by měl stahovat vodu do jednoho koridoru,“ ukazuje Radomír Tichý.   

Do muzea se mohou začít stěhovat exponáty. „Toto je model krajiny z přelomu mladší a pozdní doby kamenné. Další exponátem je megalitická hrobka, která je ze zahraničí. V jejích jednotlivých oknech by měly být modely našich hrobů z našeho území. Další částí expozice jsou pravěké doly, do nichž může vstoupit jen málokdo,“ popisuje některé exponáty Radomír Tichý. „Celý projekt je takovým příběhem z pohádky. Na začátku byl nápad studentů a učitelů katedry archeologie, který se podařilo přivést do reality,“ připomíná prorektor Univerzity Hradec Králové Petr Grulich.  

Na provozu archeoparku se budou podílet sami studenti hradecké univerzity. Třeba v roli průvodců.