Tři dálniční mosty jsou nebezpečné, ŘSD reklamuje ocelové desky

Praha – Ředitelství silnic a dálnic reklamuje u dodavatelů tři dálniční mosty, kde se vyskytly ocelové desky považované silničáři za nebezpečné. Podle ŘSD hrozí, že se desky na koncích mostů mohou vzpříčit a vytvořit překážku, zjistil Český rozhlas. Výrobce desek ale reklamaci nechce uznat, silničáře odmítl i zhotovitel díla Stavby mostů Praha. ŘSD se proto obrátilo na Českou obchodní inspekci.

Nebezpečné mosty leží podle ČRo například na dálnici D8 a rychlostní silnici R1, tj. Pražském okruhu. Na severočeské dálnici se ocelové desky, které ŘSD považuje za nebezpečné, vyskytují na hraničním mostě, na Pražském okruhu jsou na mostě přes Počernický rybník a železniční trať u Běchovic.

Problematické ocelové desky na ústí mostu mají tvar dvou do sebe zapadajících hřebenů a pokrývají celý most. Překrývají dilatační mezeru mezi mostem a zemí. Silničáři poukazují, že velikost této spáry se při změnách teplot také mění. Šrouby držící desky se potom mohou zlomit a desky vzpříčit. Výměna všech desek na jednom mostě by stála řádově desítky milionů korun.