Ministerstvo potvrdilo pokuty za vypnutí královédvorské čističky

Dvůr Králové nad Labem – Ministerstvo zemědělství potvrdilo pokuty, které udělil Královéhradecký kraj firmám Evorado Import, jíž patří čistírna odpadních vod ve Dvoře Králové, i WWTP DKNL, která ji dříve provozovala. Firmy mají zaplatit za znečištění Labe poté, co WWTP odpojila čističku od městské kanalizace a splašky tekly přímo do řeky. Po potvrzení ministerstvem jsou pokuty pravomocné.

Podle rozhodnutí krajského úřadu, které nyní ministerstvo potvrdilo, zaplatí vlastník královédvorské čističky kvůli znečistění řeky 150 tisíc korun, zatímco bývalý provozovatel 250 tisíc korun. Podle rozborů se kvůli vypouštění městských splašků do Labe zvýšily v řece hodnoty amoniakálního dusíku téměř dvojnásobně nad povolenou normu. Na limitní hranici byla také hodnota fosforu. Úřad potrestal Evorado Import za porušení zákona o vodovodech a kanalizacích, podle kraje nezajistila bezpečné a plynulé provozování čistírny. Postupem firmy WWTP DKNL byl podle úřadu narušen veřejný zájem, tedy řádný, bezpečný, plynulý provoz ČOV.

Firmy Evorado Import a WWTP DKNL jsou jediné potrestané za odpojení čističky od kanalizace. Inspekce životního prostředí sice bezprostředně poté, co začal odpad z královédvorské kanalizace téct do Labe, udělila pokuty městu a také dvorským Vodovodům a kanalizacím, tyto tresty však později zrušilo ministerstvo životního prostředí.

Čistička byla odstavena letos v únoru kvůli dlouhodobým sporům provozovatele a města o úhrady za čistění. WWTP upozorňovala, že nemá dost peněz na další provoz ČOV, město ale odmítalo zvýšit zálohy, jejichž výši stanovila vzájemná smlouva. Nakonec se obě strany domluvily, WWTP to ale již nezachránilo. Na jaře se stala novým provozovatelem královédvorské čistírny odpadních vod společnost Litave. I s ní se město pře o cenu za čištění. Do soukromých rukou se čistička dostala proto, že původně nebyla městská, nýbrž patřila místní textilce, která ji později prodala. Město chce všechny spory vyřešit stavbou nové čističky.