Synagoga ve Čkyni byla opravena. Díky Bohu

Čkyně - Lidé si mohli poprvé prohlédnout zrekonstruovanou synagogu ve Čkyni. Místní obyvatelé na její záchranu sháněli peníze dvacet let. Je jednou z mála vesnických synagog, které se podařilo zachránit. Hotové jsou již hlavní stavební práce, otevře se však až po vybavení interiérů.

Synagoga ve Čkyni je stará téměř dvě stě let. Budova však po přestavbě v první polovině minulého století zcela ztratila svůj význam a hlavně podobu; byla zde například truhlářská dílna nebo byty. „V jižních Čechách je to jedna z dochovaných synagog a podařilo se ji díky Bohu zrekonstruovat,“ říká Jan Podlešák, autor publikace Synagoga ve Čkyni.

Peníze na rekonstrukci sháněli dobrovolníci od devadesátých let. Deset milionů nakonec poslal česko-bavorský fond. „Stavební práce skutečně znamenaly kompletní rekonstrukci objektu, omítky, stropy, podlahy,“ uvedl Vladimír Silovský z regionální rozvojové agentury.

Restaurátoři tu při rekonstrukci objevili zbytky historické fresky, takzvaného iluzivního oltáře. V zimní modlitebně je i původní opravená schrána na tóru. Na restauraci stále čeká svitek tóry. V budoucnu by židovská svatyně měla být využívána jako kulturní centrum k pořádání koncertů, výstav, ale i tvůrčích dílen. Časem má synagoga sloužit i k modlitbě.