Česká města usilují o lesy v Bavorsku

Aš - Po průlomovém úspěchu města Cheb, které znovu může hospodařit se svými pozemky v Německu, se o majetek hlásí i další města. Například Aš chce hospodařit v lese, který leží hned za hraniční čárou. Podobný záměr má i Planá.

Většinou jde o lesy, pozemky a správní budovy. Hranice mezi Českem a Bavorskem byla pro města hlavní překážkou ke svému historickému majetku v Německu, a to i po vstupu Česka do Evropské Unie. Bránila tomu nucená správa, kterou Bavorsko uvalilo na český majetek v roce 1965. Teď je díky mezistátní dohodě veškerý majetek odblokovaný. 

Například ašská radnice přišla o pozemky v Německu po druhé světové válce. Od 60. let byly lesy kvůli železné oponě pod nucenou správou bavorské vlády. Město k nim dosud nemělo přístup. Dva pozemky jsou poblíž německé obce Neuhausen, další pak podél silničního obchvatu Aše. 

„Jsou to lesy, které přesně přiléhají k našim lesům, na základě mezistátní dohody se teď naskýtá možnost jak tyto lesy přiřadit k tomu našemu lesnímu majetku,“ vysvětlil starosta Aše Dalibor Blažek.

Cesta k majetku se otevřela poté, co se stejnou žádostí uspěla chebská radnice. Aš se ale na rozdíl od Chebu nechtěla pouštět do soudních sporů. „Soudní poplatky a platby za německé právníky by daleko převýšily hodnotu toho lesa, který tam máme,“ dodal starosta.

Z výnosů z lesa se bude financovat kultura

Cheb za vrácení lesů a dalšího majetku bojoval u německých soudů přes 20 let. Zástupci města a německých úřadů nakonec podepsali dohodu o vzniku nadace Chebský les, která bude spravovat výtěžek z hospodaření v lese. Vznikem nadace zanikla nucená správa a Cheb získá zpět všechna práva s lesem nakládat. „Podpis dohody se stává součástí historie města a myslím, že významnou,“ řekl chebský starosta Pavel Vanoušek.

„Od roku 1992 probíhala jednání, a to jak politická, tak právní. Myslím ale, že je vždy lepší dohoda vyjednaná než dohoda pod tlakem,“ podotkl. „Je to, myslím, výjimečná nadace, která na německo-českých hranicích až dosud neexistovala,“ řekl úřední zástupce bavorské vlády Paul Hansel.

Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg podepsal dne 13. prosince dopis adresovaný spolkovému ministrovi Hansi Peteru Fridrichovi a tím došlo k uzavření mezinárodní smlouvy. 

Jakmile ašská radnice převezme svůj majetek v Německu, spravovat ho začne městská společnost. Roční výnosy z hospodaření v lese odhaduje na 50 až 80 tisíc korun. Podle ministerstva zahraničních věcí by měl být majetek Chebu, Aše a Plané u Mariánských Lázní předán německými úřady do 20. ledna.