Jízdní řády pražské MHD jsou chudší – kvůli zkouškovému období

Praha – Začínají platit nové jízdní řády v pražské městské hromadné dopravě. Změny se projeví v sedle pracovních dnů, kdy se prodlouží intervaly mezi spoji tramvajových a některých autobusových linek. Tramvajová linka 5 potom jezdí zkrácená ze zdvojených na jednoduché soupravy.

Omezení provozu vymyslela společnost ROPID a prosadila ho, přestože neměla podporu městských částí, ale ani pražské rady. Mluvčí Ropidu Filip Drápal ovšem zdůraznil, že vedení města bylo seznámeno s rozhodnutím omezit provoz MHD na počátku roku. „Toto omezení po Novém roce je součástí komentáře rozpočtu na letošní rok, takže s ním bylo seznámeno celé vedení hlavního města Prahy. Samozřejmě tyto změny jsou v předstihu konzultovány s radním pro dopravu panem Noskem,“ zdůraznil mluvčí Drápal. Podpora dalších radních podle něj nebyla potřeba, protože jde o dočasné omezení provozu – platí od 7. ledna do 17. února. Podobně rada neschvaluje každoroční prázdninové omezení dopravy.

Firma, která objednává veřejnou dopravu v Praze, zdůvodnila omezení nejnižším objemem dopravy ve městě z celého roku v lednu a únoru – na vysokých školách je zkouškové období, současně není ve městě tolik turistů jako v létě. Takové vysvětlení se ale příliš nelíbí vedoucímu Ústavu logistiky a managementu dopravy Fakulty dopravní ČVUT Ladislavu Bínovi. Poukázal, že ROPID dosud neřekl, kolik díky omezení ušetří peněz. „Pokud to bude mít jenom efekt, že snížím komfort a nebudu z toho mít žádné úspory, tak mi to připadá nevhodné,“ podotkl Ladislav Bína.

Podle Filipa Drápala by se měla úspora pohybovat v řádu jednotek milionů korun, které potom organizace využije na posílení dopravy v jiné části roku, například před Vánoci. Ladislav Bína ovšem poukázal, že část „ušetřených“ peněz se rozpustí v dočasné změně samotné. „To, že na jeden a půl měsíce změním jízdní řády, jsou také vícenáklady. Musím ty řády vytisknout, musím je nalepit – a to všechno stojí peníze,“ poznamenal.

Zimní „prázdninový“ provoz se dotýká pouze povrchové MHD, nejvýrazněji tramvajového provozu. Všechny jeho linky mají v sedle pracovních dnů interval delší o dvě minuty (páteřní linky o minutu), prodloužen je také interval u části autobusových linek (101, 106, 107, 131, 136, 143, 151, 158, 176, 197, 213 a 253). Metro by mělo jezdit bez omezení, totéž platí o železničních linkách Pražské integrované dopravy a o příměstských autobusech.