Jiřetínský kráter zavážejí technici popílkem

Horní Jiřetín (Mostecko) – Zhruba šestimetrový kráter, který vznikl na dvou zahrádkách v Horním Jiřetíně, začali technici zasypávat. Starosta Branko Glavica sice oznámil, že město nebude chtít kvůli propadu půdy žádné kompenzace, žádá ale báňský úřad, aby zkontroloval okolí. Na poddolovaném území, kde tradičně nikdo kvůli starým důlním chodbám nestavěl, totiž byly v posledních letech postaveny obytné domy.

Báňští záchranáři mohli starou důlní chodbu, do které se v pondělí propadla půda, začít zasypávat poté, co se podmáčená zem přestala hýbat. K zasypání zvolili materiál, který bezezbytku vyplní celou vzniklou jámu. Ředitel záchranářů Josef Trykar zdůraznil, že se jedná o látku, která neškodí životnímu prostředí. „My jsme se rozhodli pro zaplavování certifikovaným materiálem inertním, což je už zpracovaný popílek jako produkt odsíření,“ přiblížil.

Objem kráteru odhadují báňští experti na 150 metrů krychlových. Sanaci by mělo platit ministerstvo životního prostředí, které za stará důlní díla zodpovídá.

Město se ale obává, aby se událost neopakovala. Jiřetínský místostarosta Vladimír Buřt poukázal, že oblast je dlouhodobě považována za nestabilní a dlouho na ní nikdo nestavěl. To se ale v posledních letech změnilo, pondělní sesuv proběhl v těsné blízkosti jedné z chat. „Budeme chtít po báňském úřadu, aby nám řekl, zda hrozí nějaké propady v blízkosti toho stávajícího propadu,“ nastínil místostarosta. Úřad sám uvažuje také o tom, že po zasypání štoly pomohou majitelům zahrad upravit povrch jámy pomocí kamenů tak, aby užívání celého pozemku bylo bezpečné.

Kráter o průměru až šest metrů se na pozemku objevil v pondělí ráno a postupně se zemina propadla do až osmimetrové hloubky. Starosta Glavica upřesnil, že opuštěný důl, do jehož chodby se půda propadla, byl založen v roce 1871 a pojmenován Glück Auf (Zdař Bůh). „Ta chodba se jmenovala Saxonia. Zřejmě to pochází z první republiky,“ uvedl starosta.