Datum narození – tajné, dozvěděly se obce

Karlovy Vary – Starostům menších obcí chybí data o narozených a zemřelých lidech. Většina pověřených obcí informace přestala podřízeným radnicím posílat, protože je k tomu vyzvalo ministerstvo vnitra. Státní úředníci tvrdí, že k nakládání s takovými osobními údaji nemají obce oprávnění. Starostové se teď zlobí, že nemohou vítat nově narozené občánky, gratulovat jubilantům ani správně vybírat poplatky.

Matrikáře by mohlo odstřihnutí obcí od informací o občanech potěšit – mají teď mnohem méně práce. Starostové se ale zlobí. „Toto pravidlo je nesmírně postavené na hlavu. Nevím, proč já jako starostka bych neměla vědět, kdy se nějaký občan narodil,“ shrnula jejich názor hornoslavkovská starostka Jana Vildumetzová. Jsou podle ní ohrožené například gratulace jubilantům nebo vítání občánků.

Za možným zrušením těchto akcí stojí ministerstvo vnitra. „Pověřené obce, které vytvářejí seznamy změn pro obce, na to ze zákona nemají zmocnění a pro ty obce by je vytvářet neměly,“ řekl mluvčí úřadu Vladimír Řepka.

Ovšem sami občané nejsou s takovou úrovní ochrany svých osobních údajů spokojeni. „Je to hloupé, hodně hloupé,“ řekla Žaneta Pecková z Horního Slavkova, jejíž nedávno narozené dítě může přijít o vítání občánků.

Změna se ale podle radnic netýká pouze tradičních slavností, starostům působí i velmi praktické potíže. Bez informací o nově narozených dětech obecní úřady jen obtížně zjišťují, od koho mají vybírat například poplatky za vyvážení popelnic. „Vlastně nevíme, který občan podléhá té poplatkové povinnosti,“ poukázal tajemník hornoslavkovské radnice Martin Stark.

Ministerstvo vnitra ale slíbilo, že obcím pomůže samo. „Vytvoříme systém, který to umožní,“ řekl mluvčí Řepka. Nějaký čas ale „matriční ticho“ potrvá. Testovací programy, které obcím pomohou získat potřebné informace ze svých obvodů, by měli úředníci dostat během tří měsíců.