Soutěž na rychlíky může brzy pokračovat, ÚOHS zamítl podnět drah

Brno/Olomouc – Historicky třetí tendr na rychlíkovou dopravu a první vyhlášený v rámci plánu liberalizace dálkové železniční dopravy může pokračovat. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nenalezl žádné pochybení v podmínkách soutěže na linku Olomouc–Opava–Ostrava vyhlášené ministerstvem dopravy. Tendr tak může pokračovat. Byl pozastaven kvůli stížnosti Českých drah, které mimo jiné kritizovaly narušení síťového charakteru železnice a tvrdily, že jsou diskriminovány. Rozhodnutí úřadu ovšem zatím není pravomocné a dráhy připravují rozklad.

„Úřad posuzoval, zda ministerstvo dopravy postupovalo v uvedeném nabídkovém řízení v souladu se zákonem o veřejných službách v přepravě cestujících, a neshledal důvody pro uložení nápravného opatření,“ uvedl předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj. ČD ale chtějí podat proti rozhodnutí úřadu rozklad. Jsou přesvědčeny, že se ÚOHS s jejich připomínkami nevypořádal správně, zejména jim jde o zachování tzv. síťového charakteru železnice. „Věcně správné rozhodnutí ÚOHS je do značné míry závislé na výkladu práva EU, k němuž zatím nedošlo. Vzhledem k tomu, že předmětné nabídkové řízení je pro liberalizaci trhu základní a nemá zatím v našem právu obdobu, je nutno jednoznačněji přistoupit k ozřejmění rovných podmínek trhu, možných deformací trhu a síťového charakteru dopravy,“ uvedl mluvčí drah Radek Joklík.

Do soutěže na provoz motorových rychlíků mezi Ostravou a Olomoucí, které jezdí přes Opavu, Krnov a Bruntál, se přihlásily společnosti Arriva a Regiojet. Na jeho podmínky si naopak stěžovaly České dráhy s tím, že hrozí narušení síťového charakteru železnice, i kvůli dalším soutěžním podmínkám, mimo jiné tvrdily, že jsou v soutěži diskriminovány. Stěžovali si také odboráři, zejména kvůli finanční náročnosti pro dráhy, které budou muset udržovat nádražní budovy. ÚOHS po stížnosti ČD zakázal ministerstvu dopravy uzavřít smlouvy s případným vítězem soutěže. Nyní ale stížnost zamítl – žádný z argumentů drah neshledal úřad oprávněným.

Stížnost k ÚOHS podávala také soukromá společnost Abellio CZ, které se nelíbilo, že ministerstvo dopravy ani dráhy nechtěly zveřejnit skutečné náklady provozu na soutěžené lince. Námitku sice antimonopolní úřad zamítl, ale ministerstvo později náklady drah na rychlíky zveřejnilo na žádost dopravce Regiojet.

Železniční dopravci se ucházejí o desetiletou smlouvu na provoz rychlíkové linky, začne platit koncem roku 2014. Do té doby ještě budou na lince jezdit vlaky Českých drah, které zde provozují poměrně nové motorové vozy vyrobené na konci 90. let.

Soutěž o rychlíkovou linku Olomouc–Opava–Ostrava je v novodobé historii třetí, kterou ministerstvo dopravy vyhlásilo. Dříve se dopravci ucházeli o provoz mezi Pardubicemi a Libercem a mezi Plzní a Mostem. Obě soutěže vyhrály České dráhy, opakovaně se ale objevují informace, že jimi nabídnutá cena byla dumpingová. Pro cestující to však znamenalo, že se na obou linkách začaly objevovat podobné motoráky jako na té olomoucko-ostravské, zatímco dříve se museli vozit vlaky starými několik desetiletí. Současně byl tendr na rychlíky na pomezí Moravy a Slezska vyhlášen jako pilotní v rámci plánu liberalizace dálkové železniční dopravy. V jeho rámci chce ministerstvo dopravy postupně nabídnout všechny linky rychlíků a expresních vlaků v Česku.