Jindřichův Hradec pošle na dlužníky místo exekutora celníky

Jindřichův Hradec – Města po změně občanského soudního řádu už nemohou žádat o soudní příkazy k prodeji majetku dlužníka. Radnice Jindřichova Hradce se proto rozhodla, že pohledávky nebude sama vymáhat a bude je předávat celnímu úřadu. Ten už exekuce provádět může. Pro město i dlužníka je přitom takový postup mnohem levnější než exekutor.

Jindřichohradečtí úředníci tvrdí, že začali dluhy vymáhat prostřednictvím celníků hlavně s ohledem na samotné dlužníky. V poplatcích je totiž výrazný rozdíl – například nezaplacená pokuta za parkování ve výši tisíc korun bude vyšší o 500 korun, zatímco při zapojení exekutora by poplatky činily nejméně šest a půl tisíce. Město přitom přiznává, že bere ohledy i na sebe. „Pokud by se to nevymohlo od občana, tak by to muselo zaplatit město,“ zdůvodnil místostarosta Bohumil Komínek.

O vymáhání pohledávek chce Jindřichův Hradec s celníky uzavřít dohodu, která by vzájemnou spolupráci ošetřila. Nyní čeká na rozhodnutí celní správy. Celníci ovšem už naznačili, že jim práce pro město nevadí. „Celní správa vymáhá takováto peněžní plnění od obcí a měst. Úspěšnost je asi 80 procent,“ řekla Martina Kaňková z Generálního ředitelství cel.

Celní úřad se bude podle předpokladů jindřichohradecké radnice zabývat každý rok zhruba 60 pohledávkami. Není ale vyloučeno, že se připojí i další jihočeská města, uvažuje o tom například Třeboň.