Půda v centru Svitav je zamořená, město s krajem připravují sanaci

Svitavy – Likvidaci další velké ekologické zátěže připravuje Pardubický kraj společně s radnicí ve Svitavách. Chystají se zbavit rakovinotvorných látek půdu pod někdejší čistírnou oděvů poblíž autobusového nádraží.

Zamořená půda je pod nenápadným starým komplexem budov na okraji svitavského centra. Pod zemí se už léta rozkládají tuny rakovinotvorných látek. Dlouho areál sloužil jako komunální čistírna oděvů. „Jedná se o lokalitu, která má nejvyšší obsah znečištění ukazateli chlorovaných uhlovodíků,“ charakterizoval stav areálu vedoucí krajského odboru životního prostředí Josef Hejduk. Jeho protějšek z městského úřadu Marek Antoš dodal, že je nutné zbavit se jich především kvůli hrozící kontaminaci spodních vod.

Město i kraj proto připravují projekt likvidace ekologické zátěže. „V rozpočtu Pardubického kraje byly schváleny finanční prostředky na projekt ve výši 800 tisíc,“ uvedl krajský radní Václav Kroutil. Samotné práce v centru Svitav potom mohou stát až 200 milionů korun. Peníze budou potřeba na demolici starých objektů a odbagrování zeminy do hloubky šesti metrů. „Všechna zemina bude odvezena do spalovny,“ přiblížil svitavský starosta David Šimek. Město i kraj doufají, že jim na sanaci přidá Evropská unie.

Práce ve Svitavách naváží na další velkou likvidaci ekologické zátěže. Nedávno začalo odstraňování půdy zamořené těkavými chlorovanými uhlovodíky a ropnými látkami v areálu bývalé Transporty v Chrudimi.