Plastová okna na historické kavárně Savoy rozzlobila památkáře

Brno – Památkově chráněná budova s kavárnou Savoy v centru Brna dostala plastová okna. Majitel se rozhodl nahradit jimi původní dřevěná okna s dekorativními prvky. Rozlítil tak památkáře, kteří mu chtějí udělit pokutu. Současně doufají, že vlastníka budovy přesvědčí, aby původní okna vrátil.

Savoy je památkově chráněným domem, který navíc stojí v městské památkové rezervaci. Bez souhlasu památkářů proto majitel nesmí nic měnit. Stal se ale pravý opak, původní zdobená okna nahradila prostě vyhlížející plastová, která bíle září do ulice. „Na první pohled je vidět, že je to docela hrubý zásah – nemluvě o tom, že došlo k odstranění výrazných dekorativních prvků, které tam hrají svoji roli. Vlastník památky si je zajisté vědom toho, že postupuje protiprávně,“ zdůraznil Karel Doležel z Národního památkového ústavu v Brně.

S majitelem Savoye památkáři zahájí správní řízení. Chtějí mu uložit pokutu a také nařídit navrácení stavby do původní podoby. Současný majitel domu se prostřednictvím svého právního zástupce ČT odmítl vyjádřit s tím, že počká na ukončení správního řízení.

Památkáři teď zjišťují, kdy k nepovolené výměně oken došlo. „Nepovolené akce tohoto druhu často oznámí sousedé. Oni sami museli tím martyriem projít, museli dělat kompromisy a stálo je to podstatně více peněz, aby splnili požadavky památkové péče. A když to někdo udělá jen tak, jsou naštvaní,“ vysvětlil Doležel.

Majitel prvorepublikové budovy nepopudil památkáře poprvé. Podobného činu se dopustil již před pěti lety, kdy bez povolení zahájil rekonstrukci a nechal přes víkend vyměnit okna a vybourat dubové dveře z 19. století. Majitel potom slíbil, že dveře po repasování vrátí, ale nikdy se tak nestalo. Zato vlastník kvůli necitlivé rekonstrukci památkově chráněného objektu zaplatil už dvě pokuty.

Budova současné kavárny SavoyKavárna Savoy na nároží Jakubského náměstí patřila v době první republiky mezi nejlepší brněnské kavárny. Pro známého pražského kavárníka Jana Nekvapila současnou podobu budovy navrhl architekt Jindřich Kumpošt. Káva přestala v této kavárně vonět v 50. letech, kdy se z ní stala prodejna galanterie Výběr. Kavárna se do budovy vrátila až v roce 2008.

Podrobně historii kavárny mapuje například Brněnský architektonický manuál.