Rekonstrukce ústeckého nádraží odstranila škody z války i povodní

Ústí nad Labem – Na hlavním nádraží v Ústí nad Labem skončila rekonstrukce výpravní budovy. Po desítkách let začíná naplno fungovat, dosud se totiž cestující dílem pohybovali v provizoriu, které vzniklo již po druhé světové válce.

Odjíždět vlakem z Ústí nad Labem nebylo v posledním roce, kdy rekonstrukce probíhala, příjemné. Místo vestibulu čekal na cestující pouze úzký tunel s nástupišti s provizorní prodejnou jízdenek, která se navíc postupně stěhovala. Teď se ale cestující dočkají „odměny“ za trpělivost v podobě nové odbavovací haly, která nahradila poválečnou přístavbu, i obnovené historické části nádraží z 19. století.

Do rekonstrukce za 45 milionů korun se České dráhy, kterým budova patří, pustily, aby konečně napravily škody, které na ústeckém hlavním nádraží vznikly v uplynulých desítkách let. Dosud se totiž nepodařilo odstranit ani všechny válečné škody, natožpak to, co způsobila povodeň v roce 2002. Již od války byly prostory, které cestujícím v Ústí sloužily, považovány za provizorní. To obzvlášť vyniklo poté, co Správa železniční dopravní cesty nedávno přestavěla svou část nádraží – koleje a perony.

Dnešní hlavní nádraží v Ústí nad Labem vzniklo při stavbě dráhy z Prahy do Drážďan v roce 1850. Nejvýznamnější česko-německý železniční tah tudy prochází dodnes, od konce 50. let 19. století je navíc nádraží důležitou křižovatkou – od mezinárodní trati se odděluje další hlavní tah, který prochází severozápadem Čech z Ústí nad Labem přes Teplice, Most, Chomutov a Karlovy Vary do Chebu.