Obstojí klasické učebnice v době tabletů?

Plzeň - Vybrané české školy se pokouší nahradit tištěné učebnice těmi elektronickými. Oproti klasickým knihám s sebou nesou řadu výhod, jsou interaktivnější a žáky práce s nimi více baví. Do projektu, který má po čase srovnat studijní výsledky žáků s oběma typy učebnic, se zapojilo padesát škol. Pilotní experiment probíhá například v Plzni.

Oproti klasickým učebnicím jsou jejich elektronické verze pro žáky atraktivnější. Kromě běžného textu totiž nabízejí například i zvuky nebo videa. Děti tak výuka více baví, a tím pádem jsou schopny se lépe učit. Výuka může přispět i k lepší péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Výhodou je pak také to, že do školy nosí výrazně lehčí tašky.

Na plzeňském Gymnáziu Františka Křižíka se s tablety vyučuje čeština, fyzika, vlastivěda a efektivní je pak hudební výchova. Do projektu se zapojí celkem padesát škol. Dvacet z nich bude učit s tablety a zbytek klasickým způsobem. Srovnání pak bude vycházet z výsledků u žáků sedmých tříd.

Elektronické učebnice používají školy hlavně ve Velké Británii a v Americe. Vždy jde ale o kombinaci s tištěnými texty. Česko se tak pokouší o jedinečný experiment. „V další fázi projektu bychom se chtěli zjistit, zda opravdu můžeme tu papírovou učebnici zcela nahradit,“ říká ředitel nakladatelství Fraus Jiří Fraus.