Smog neustupuje, ve Slezsku vyhlásili meteorologové regulaci

Ostrava/Hradec Králové/Pardubice - Kvůli zhoršujícímu se ovzduší vyhlásili meteorologové v aglomeraci Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko bez Třinecka signál regulace. Firmy musí dodržovat ekologická opatření a částečně omezovat výrobu. Zvýšené množství polétavého prachu PM10 v ovzduší trápí obyvatele Slezska a severní Moravy od středy, od pátku je v celém kraji smogová situace. Signál upozornění platí také v Hradci Králové a v Pardubicích. Meteorologové žádají řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli. Lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečními nemocemi, starší lidé a malé děti by měli omezit fyzickou zátěž a zbytečně nechodit ven.

Povolený limit pro průměrnou denní koncentraci prašného aerosolu v ovzduší, který činí 50 mikrogramů na metr krychlový, je na všech patnácti měřicích stanicích v kraji překročen minimálně dvojnásobně. Nejhorší situace je v Bohumíně na Karvinsku, kde dopoledne dosáhla průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace polétavého prachu 231 mikrogramů na metr krychlový, tedy více než čtyřnásobku povolené hodnoty. Večer již byla situace lepší, stále ale byla koncentrace prachu na 153 mikrogramech v metru krychlovém. Méně prachu je i na dalších stanicích v regionech, i tak se ale pohybují kolem dvojnásobku až trojnásobku limitu.

Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Meteorologové nepředpokládají, že by se dnes imisní situace výrazněji změnila. „Hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodinových koncentrací prašného aerosolu se budou opět pohybovat nad hodnotou imisního limitu (50 mikrogramů na metr krychlový), v Moravskoslezském kraji budou překračovat imisní limit dvoj až pětinásobně,“ uvedli meteorologové.

Špatný vzduch trápí také obyvatele východních Čech, zejména v Hradci Králové a v Pardubicích. V obou krajských městech překračují naměřené hodnoty polétavého prachu v ovzduší za 24 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový, v Pardubicích i večer hodnotili meteorologové stav ovzduší jako špatný. Kdyby smog vzrostl ještě o polovinu, museli by velcí znečišťovatelé, například Synthesia nebo Paramo, omezit provoz.

I v dalších regionech jsou průměrné koncentrace polétavého prachu za posledních 24 hodin nad limitem, většinou však ne tak vysoko jako v Moravskoslezském kraji, Pardubicích a Hradci Králové. Nejhůře ze zbytku republiky se dýchá v Ústeckém kraji a Kladně, kolem 70 mikrogramů na metr krychlových se pohybuje koncentrace polétavého prachu také ve větších městech Libereckého kraje.

Smogovou situaci vyhlašuje ČHMÚ, když alespoň na jedné měřicí stanici v dané lokalitě překročí čtyřiadvacetihodinová průměrná koncentrace polétavého prachu hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový, a to ve dvou po sobě jdoucích dnech, tedy minimálně po dobu 25 hodin. Zároveň tam na polovině měřicích stanic musí v posledních šesti hodinách hodnoty znečištění stoupat.

Regulace se pak vyhlašuje v případě, že alespoň na polovině měřicích stanic v dané lokalitě překročí průměrná denní koncentrace polétavého prachu hodnotu 150 mikrogramů na metr krychlový, a to ve třech po sobě následujících dnech, tedy po dobu minimálně 49 hodin. Také v tomto případě musí být na polovině měřicích stanic v dané lokalitě stoupající hodnoty znečištění.


dfg