O hospice je velký zájem, ne však při rozdělování dotací

Jihlava – Hospicové služby a organizace na Vysočině zaznamenávají zvýšenou poptávku. Potýkají se však také s nedostatkem peněz. Jejich služby nejsou zakotveny v zákonech a ministerstva jim krátí příspěvky – například hospic jihlavské charity žádal o 300tisícovou dotaci, dostal zhruba poloviční.