Bobrů přibývá, na Kyjovsku nevědí, co s nimi

Kyjov - Obce na Kyjovsku trápí bobři. Z okolí řek se dostávají dál proti proudu k přítokům a už se vyskytují i na malých potocích. Aktuálně se se zničenými stromy od bobrů potýkají v Čeložnicích. Bobři přitom ničí nejen stromy kolem řek a potoků, ale i v přilehlých zahradách, a bobří hráze způsobují problémy i při jarním tání, kdy brání průtoku vody a řeky a potoky se tak vylévají z břehů.

Bobři se po jihomoravských řekách a potocích šíří velkou rychlostí, každá další generace bobrů totiž vyžene své mladé na jiné teritorium dál proti proudu vodního toku. Bránit se jim přitom dá jen těžko, bobr je totiž chráněný jako kriticky ohrožený živočich a jako takový nesmí být nejen odchytáván, ale zakázáno je i rozebírání bobřích hrází. Výjimečný odchyt bobrů sice Ministerstvo životního prostředí vyhláškou povolilo, administrativní proces je ale poměrně složitý a tak povolení dosáhnou spíše na velkých vodních tocích, kde jsou škody způsobené bobrem největší. A podobná je situace i u žádostí o odškodnění za škody způsobené bobry, u kterého je navíc problém s dokazováním, že škodu skutečně způsobil právě chráněný živočich.

Bobři versus stromy: neřešitelný problém Lednicko-valtického parku

Problémy s bobry mají i v Lednicko-valtickém areálu, kde proti sobě stojí ochrana bobra a ochrana vzácných dřevin. Bobři tam také narušují břehy řeky Dyje. Správa parku se už léta marně snaží najít řešení, jak udržet bobry mimo tento areál, v poslední době uvažují i o instalaci mříží na řeku Dyji tak, aby se bobr do areálu nedostal.

Česká republika je pro bobra přirozeným prostředím. I když byl v minulosti vyhuben, ve druhé polovině dvacátého století se na naše řeky začal vracet. Návrat to ale není jednoduchý. Jediným nepřítelem bobra je člověk. Jenže bobr se stal chráněným živočichem a nastaly problémy. Při absenci predátora, který by stav populace bobrů reguloval, je na některých místech bobr přemnožený a expanduje na další území. Jen v Litovelském Pomoraví žije asi tisícovka bobrů, na jihu Moravy pak dalších několik stovek.