Meandry Ploučnice dostaly památkovou ochranu

Liberec - Liberecký kraj má nové přírodní památky. Jde o dva úseky Ploučnice o rozloze 270 hektarů – před Českou Lípou a u Mimoně. V mokřadech roste téměř stovka druhů zvláště chráněných rostlin a žije zde přes 160 druhů chráněných živočichů. Meandry navíc zásadně pomáhají při velké vodě - řeka se tam totiž může rozlévat do prostoru, aniž by způsobila nějaké škody. Vyhlášení přírodní památkou zakazuje v korytě řeky jakoukoliv stavební činnost. Meandry už se proto budou měnit jen tak, jak si usmyslí sama řeka.