Wolkrův Prostějov: Klasika ustoupila současné próze

Prostějov - Dílo proletářské básníka Jiřího Wolkera upadá stále více v zapomnění, jemu věnovaná národní přehlídka recitace a divadel poezie, která je už po padesáté sedmé v jeho rodném Prostějově, jen kvete. Oproti minulosti tam už ale mladí lidé interpretují především současnou prózu. A nad vážně deklamujícími dívkami převažují chlapci, kteří se nebojí šokovat.

Básně velkých klasiků jako Karla Hynka Máchy nebo William Shakespeara zaznívají na Wolkerově Prostějově stále vzácněji. Jedním z žijících poetů, kterého si recitátoři ještě pravidelně vybírají, je Jiří Suchý. „Kdybych přednášela Shakespeara, tak je to sice moc hezké, ale třeba Hamlet neřešil takové problémy jako já,“ vysvětluje recitátorka Lenka Benešová, proč si vybrala současný text psaný ve velmi uvolněném hovorovém jazyce.

A recitátoři už nechtějí porotce a posluchače moc dojmout, ale spíše je rozesmát nebo šokovat. „Není to už o tom, že recitátor se postaví na jeviště a velmi vážně deklamuje,“ potvrdila pořadatelka přehlídky a vedoucí Kulturního domu Duha Alice Gregušová.

Festival začal v úterý a bude pokračovat až do soboty. Na několika pódiích se střídají jednotliví recitátoři nebo soubory, večer převažují představení amatérských i profesionálních divadel. Součástí přehlídky jsou čtyři semináře, například o poezii kavárny a kavárně poezie režiséra a dramaturga Radovana Lipuse.

Jiří Wolker se narodil v Prostějově v roce 1900, zemřel jen o 24 roků později na tuberkulózu. Byl to všestranně umělecky nadaný chlapec, který si ještě dříve než poezii zamiloval skautské hnutí. Ve dvacátých letech minulého století se stal vůdčí osobností takzvaného proletářského umění. Jeho nejvýznamnější sbírka se jmenuje Těžká hodina. Starší generace zná z čítanek jeho básně Poštovní schránka nebo Baladu o očích topičových. Napsal také tři dramata.