Festival Janáčkovy Hukvaldy přišel o správu hukvaldského hradu

Hukvaldy – Janáčkův fond, který je organizátorem mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy Hukvaldy a dalších akcí k poctě slavného skladatele Leoše Janáčka, se po téměř dvaceti letech existence ocitá na rozcestí. Krajský úřad mu odebral správu hukvaldského hradu a tím i významnou část příjmů.

Magistrát Frýdku-Místku projevil zájem, aby mohl místo Fondu Janáčkovy Hukvaldy spravovat zříceninu hradu nad rodnou vesnicí Leoše Janáčka. Krajský úřad mu vyhověl. „Po konzultacích s Muzeem Beskyd, které je příspěvkovou organizací Frýdku-Místku, kraj vyhodnotil dosavadní spolupráci s Janáčkovým fondem jako nevýhodnou,“ potvrdila mluvčí Moravskoslezského kraje Petra Špornová. Dodala, že muzeum se nabídlo, že bude hrad provozovat vlastními silami. Fondu začala běžet půlroční výpovědní lhůta.

Muzeum slibuje Janáčkově festivalu výhodné zázemí. „Jsme připraveni poskytnout festivalu luxusní zázemí, nebudeme chtít žádné poplatky,“ sliboval ředitel Muzea Beskyd Stanislav Hrabovský. Přesto se budou muset organizátoři snažit, aby sehnali další sponzory a zajistili standardní program festivalu, který se letos koná po jednadvacáté. Přijdou mimo jiné o výnosy ze vstupného na hrad. Už letos například nezajistili ani jedno operní představení, na která diváci v minulých letech chodili právě na hrad. Feistal aktuálně probíhá. Začal v den narozenin Leoše Janáčka 3. července a potrvá až do 20. července. Některé koncerty jsou přímo na hradě.

Změny musí řešit nový ředitel festivalu Jan Hališka, který byl dlouholetým ředitelem Janáčkovy filharmonie Ostrava. „Festivaly jako Český Krumlov nebo Pražské jaro mají dvacetinásobně vyšší rozpočty než Janáčkovy Hukvaldy. Přesto jsou Janáčkovy Hukvaldy významným festivalem, který nabízí vynikající umělce. Budeme se to snažit v nových podmínkách nejen udržet, ale i rozvinout,“ uvedl Hališka. Už příští rok chce návštěvníkům festivalu nabídnout dvě slavné Janáčkovy opery, Její pastorkyňu a Lišku Bystroušku.

Fond Janáčkovy Hukvaldy

Přípravný výbor k založení fondu zasedal poprvé před 20 lety. Hlavními iniciátory bylo tehdejší Státní divadlo Ostrava v čele s ředitelem Iljou Rackem a obec Hukvaldy se starostou Petrem Sobotíkem. Od roku 1995 byl fond hlavním pořadatelem festivalu Janáčkovy Hukvaldy, který si klade za cíl propagovat dílo Leoše Janáče a v malebných hukvaldských kulisách propojovat hudbu a divadlo. V posledních letech šlo spíše o menší festival s omezeným počtem diváků. Od roku 2009 pořádá fond také Mezinárodní pěveckou soutěž Janáčkovy Hukvaldy.


Proč Janáčkovy Hukvaldy?

Janáčkovo rodiště Hukvaldy, které se nacházejí v etnografickém regionu Lašsko, mělo pro umělce zásadní význam. Specifický lašský folklór v dospělosti intenzivně studoval, poslouchal a zapisoval si nářečí a lidové písně tamních lidí. „Žádný jiný skladatel se folklóru nevěnoval tak existenciálně jako on,“ říká muzikolog Miloš Štědroň.

Janáčkův vztah ke kraji a folklóru, lašskému, ale také slováckému zásadně ovlivnil a obohatil jeho pozdější tvorbu o specifickou melodiku. Příkladem je cyklus Lašské tance, který vytvořil po vzoru Dvořákových Slovanských tanců, nebo vrcholná a světově proslulá opera Její pastorkyňa. Janáček se na Hukvaldech roku 1854 narodil a žil tam do 11 let, kdy odešel studovat do Brna. Trvalo mu asi 20 let, než tam znovu našel cestu. Pak si ale Hukvaldy zamiloval a vracel se do nich do konce života. Roku 1921 si tam koupil dům, ve kterém je dnes jeho památník.