Praha nemusí vracet v restitucích zeleň na sídlišti

Brno – Město Praha nesouhlasilo s navrácením pásu zeleně u silice na sídlišti v Troji restituentům. A Ústavní soud dnes stížnosti hlavního města vyhověl. V důsledku vydávání podobných veřejně přístupných parcel čelí Praha mnoha žalobám úspěšných restituentů. Domáhají se prý desítek milionů korun jako náhrady za bezdůvodné obohacení, které měla obec užíváním pozemků získat. Podle Ústavního soudu však v podobných případech nelze o bezdůvodném obohacení hovořit.

Dnešní nález české justici patrně poslouží jako vodítko. Ústavní soud zdůraznil, že podle zákona o půdě se měly v restitucích vydávat zemědělsky využitelné pozemky, což není případ zeleně na sídlišti. Ústavní soud zdůraznil, že v tomto případě lze použít analogii se zastavěným pozemkem, které také nebývají v restituci vydávány.

„Pozitivní určení vlastnictví ve prospěch restituenta by odporovalo účelům zákona o půdě. Záhon samozřejmě může být předmětem restituce, na druhé straně jde-li třeba o veřejné parkoviště nebo trávník v areálu továrního provozu, tak by nemuselo jít o naplnění restitučního účelu,“ vysvětlil soudce zpravodaj Ludvík David. Již vydané parcely na veřejně přístupných prostranstvích lze podle Ústavního soudu nejlépe řešit dohodou obcí a restituentů. Další možností je vyvlastnění. „Existují-li případy, na jejichž začátku je poměrně kontroverzní přidělení, nemůže z toho vyjít jednoduché východisko,“ upozornil soudce na fakt, že každý případ je nutné posuzovat individuálně.

Spornou parcelu s výměrou 1 304 metrů čtverečních tvoří podle katastrální mapy podlouhlý travnatý pás oddělující vozovku Mazurské ulice v Troji od sídlištního parkoviště. Technicky vzato jde podle Prahy o takzvanou silniční vegetaci, která přísluší k místní komunikaci.

Pozemkový úřad v roce 2007 přesto rozhodl o vydání parcely dědicům původních vlastníků. Praha nesouhlasila, a tak právníci hlavního města podali žalobu na určení vlastnictví. Obvodní soud pro Prahu 8 ji v roce 2011 zamítl, stejně jako loni odvolací Městský soud v Praze a Nejvyšší soud. Nyní se musí sporem znovu zabývat obvodní soud.