Na Šumavě se má setřít hranice, parky na české a bavorské straně rozšíří spolupráci

Železná Ruda - Národní park Šumava a národní park Bayerischer Wald rozšíří vzájemnou spolupráci na vědecké, ochranné i ekologické úrovni a také v oblasti šetrného turismu. Na obnovení intenzivní spolupráce obou parků, které společně tvoří nejucelenější lesní komplex v Evropě, se dnes dohodli český ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a jeho bavorský protějšek Marcel Huber.

Užší spolupráce mezi oběma parky byla už před časem nastartovaná, v minulých letech ale stagnovala. Nová dohoda má dát další impulz k výměně vědeckých informací a společnému monitoringu či výzkumu a ke vzájemné přeshraniční ekologické výchově. „Bude se to týkat také například společných hlídek strážců z obou parků,“ popsal Brabec. Oba národní parky by ale podle něj měly více spolupracovat i při přípravě zásadnějších dokumentů, jako jsou například plány péče v oblasti ochrany přírody Natura 2000 a podobně.   

Jedním z důležitých bodů je také spolupráce v lehkém cestovním ruchu. Podle Brabce lze očekávat i zpřístupňování nových, dosud nepřístupných území a stezek. Počítá se s tím, že i na české straně by se mohli lidé za určitých podmínek a regulací dostat i do jádrových a dosud nedostupných území.  

„Do budoucna se chceme zaměřit na další podobné projekty, jako například pilotní projekt elektromobility na Šumavě nebo využívání biomasy,“ dodal ministr. Oba ministři se shodli na tom, že společným cílem je dosáhnout toho, aby turisté mohli unikátní lesní komplex vnímat jako jedno souvislé území, bez ohledu na to, v jaké zemi se nacházejí. Oba státy by proto také chtěly mimo jiné propagovat cestovní ruch na Šumavě.