Zpoždění oprav D1 zřejmě skončí u soudu, jde o stamilionové penále

Praha – Pokud spor státu s OHL ŽS o zpoždění prací na D1 nevyjasní obě strany do poloviny září, půjde celá věc k soudu. Řekl to ministr dopravy Antonín Prachař (ANO 2011). Ve hře je totiž možná penalizace firmy za zpoždění milionem korun za každý den zpoždění, který by mohlo požadovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Skluz rekonstrukce v úseku u Velké Bíteše dělá zhruba 220 dní. Navíc pokud firma nestihne dokončit polovinu dálnice do 28. října, hrozí jí další bezmála milionové sankce.

„Výsledkem jednání je uzavření dodatku, v němž jsme se neshodli na míře zavinění dosavadního zpoždění, a pokud k takové shodě nedojde do 15. září, bude rozhodovat soud. Jedná se o sankci milion korun denně, kterou může uplatnit Ředitelství silnic a dálnic na zhotoviteli,“ prohlásil ministr.

Maximální výše pokuty může dosáhnout 30 procent celkové ceny stavby, která je téměř 600 milionů korun bez DPH. Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Kubiše totiž stavební firma OHL ŽS zpochybňuje datum předání staveniště, a tím i datum, od kterého se má délka stavebních prací počítat.

Podle ředitelství se má tato délka počítat od loňského května, kdy ŘSD stavební firmu na dálnici pustilo. Podle firmy je za začátek stavby nutné považovat až loňské září, kdy se vyřešily problémy s nedostatečnou pevností podloží dálnice a kdy se fakticky mohlo začít s pracemi na modernizaci dálnice, uvedl šéf ŘSD. Spor se zřejmě dostane k soudu, protože se nedá předpokládat, že by se zhotovitel k mnohamilionové pokutě dobrovolně přihlásil.

Navíc se firma OHL ŽS zavázala modernizovat pravý pás dálnice do 28. října. Pokud se jí nepodaří dodržet dokončení třetí etapy modernizace do konce října, nad rámec už dohodnuté sankce zaplatí denně 900 tisíc. V důsledku jednání firma složila už 20 milionů jako bankovní garanci na případně vzniklé penále v budoucnu. Podle Prachaře je složení kauce výsledkem tvrdého, ale férového jednání mezi objednatelem a stavební společností.