Přerov v sociálním ohrožení. 150 rodinám hrozí odebrání dětí

Přerov - Severomoravský Přerov patří podle ministerstva práce a sociálních věcí k městům s nejvyšší mírou ohrožení. Podle sociálních pracovníků hrozí aktuálně sto padesáti rodinám, že jim soudy kvůli špatné bytové a finanční situaci odeberou děti. Přerov se stal útočištěm lidí, kteří se nedokážou postarat o sebe a své děti, také kvůli tomu, že je tam šestnáct takzvaných sociálních ubytoven.

Rodinám, které nezvládají z různých důvodů péči o své děti, pomáhají sociální pracovnice městského úřadu. Velké zásluhy o to, že spousta dětí z Přerova už neskončila v náhradní péči, však mají neziskové organizace - Charita, Armáda spásy a především pracovnice SOS dětských vesniček. S projektem Kompas tam pomáhají více než rok a ovlivnily životy téměř 120 dětí. Cílem jejich působení je, aby tamní děti mohly zůstat se svými rodiči a sourozenci a nerozšířily stovky svěřenců v SOS vesničkách a dalších zařízeních. Ohroženým rodinám pomáhají komunikovat s úřady, vyřizovat sociální dávky, zajišťovat potomkům adekvátní stravu a hygienu.

Toalety a sprchy na patře slouží zhruba deseti partajím.
Zdroj: ČT24
Autor: Jan Langer

„Zásadní je, aby rodina chtěla spolupracovat,“ říká terénní pracovnice SOS dětských vesniček Kateřina Minářová. Tety, jak sociálním pracovnicím z Kompasu děti říkají, teď pravidelně docházejí do asi čtyřiceti přerovských rodin s osmdesáti dětmi. Jednou z klientek je Johanka Cábová, která má čtyři děti a málem už o ně přišla. Záchranu prozatím našla ve středisku Kompas. „Vznikly nějaké zmatky kolem výplaty dávek, nikdo mi to nedal vědět. Už jsem měla smyčku kolem krku,“ líčí Johanka Cábová. Ne všechny prohřešky se ale dají napravit. „Důvodem pro odebrání dítěte rodině je týrání i vážné zanedbávání péče,“ uvedla vedoucí přerovského sociálního odboru Romana Pospíšilová.


Špatné hodnocení ovlivní výši dotací

Podle úředníků špatnou situaci v Přerově rozhodně umocňuje velké množství ubytoven. „V ubytovnách se kumulují rodiny, které mají velké problémy, protože nejsou schopny hospodařit s penězi,“ potvrdila i vedoucí střediska SOS vesniček Kompas Monika Pazderová. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zařadilo Přerov do třetí - nejvyšší kategorie sociálního ohrožení. Vychází mimo jiné z velkého počtu lidí pobírajících sociální dávky, vysoké nezaměstnanosti nebo špatné bytové situace. O moc lépe na to nejsou také například města Ostrava, Karviná nebo Teplice. Pojmenování problémů může pomoci k jejich řešení. „Při přidělování dotací budeme toto sociální začlenění zohledňovat,“ uvedl vedoucí oddělení politiky sociálního začleňování ministerstva Štefan Čulík.