Záchranu turistů v chřibských lesech usnadní tzv. traumabody

Chřiby - Rychlejší pomoc pro toho, kdo ji akutně potřebuje - to je hlavní důvod, který vede správce lesů k rozmísťování tzv. traumabodů. Cedulky s přesnými souřadnicemi místa, kde se člověk právě nachází, nově najdou i návštěvníci chřibských lesů. V hustě zalesněném terénu na území tří okresů je jich bezmála 150.

Chřiby lákají do nedotčené přírody každý rok tisíce turistů. Právě husté lesy jsou ale často tím, co záchranářům a hasičům komplikuje při zásazích práci. Návštěvníci lesů totiž snadno ztratí orientaci. „Mnohdy jsou tady takové klikaté cestičky, kdy člověk opravdu neví, kde přesně momentálně je,“ potvrdil cyklista Jaroslav Lednický.

„Traumabody jsou velkým přínosem právě pro zraněného člověka. Ten může být dezorientovaný a navíc často nezná prostředí, a proto není záchranářům schopný popsat přesné místo, kde právě je,“ vysvětlil mluvčí hasičů Zlínského kraje Libor Netopil nejčastější problém při záchraně turistů.

Když ale zraněný nebo ztracený návštěvník při telefonátu na tísňovou linku nahlásí údaje z nejbližšího traumabodu, tak mohou záchranáři rovnou vyrazit. „Zkracuje to nejen čas, ve kterém jsme schopni nabídnout účinnou pomoc, ale také to šetří množství nasazené techniky a prostředků,“ řekl Netopil s tím, že do pátrání je nutné nasadit desítky lidí nebo i vrtulník s termovizí.

Díky mapě s vyznačenými traumabody ale operátor hned ví, kde člověk v nouzi je. „Na mapovém snímku navíc okamžitě vidí, jaké na místo vedou přístupové komunikace,“ dodal Netopil.

Jak vypadá tabulka traumatologického bodu?

Traumabody se poprvé objevily v Národním parku Šum…Tabulka traumatologického bodu má velikost místopisné tabulky celorepublikového systému Klubu českých turistů. Na bílém podkladu je v horní části nápis v českém a anglickém jazyce „tísňová volání“.

V levé části jsou nouzová telefonní čísla Integrovaného záchranného systému ČR s logy jednotlivých složek, dolní část je vyčleněna pro nouzová telefonní čísla Horské služby a Informační a strážní služby. První písmeno určuje kraj (P - plzeňský) umístění bodu, druhé písmeno přesnou pozici v daném kraji (A - NP Šumava), a číslo pak konkrétní traumatologický bod v území.

(zdroj: NP Šumava)


V Čechách jsou traumabody na Šumavě nebo v Krkonoších. Osvědčily se například v zimě při sněhových bouřích. Totéž platí i o aplikaci Horské služby v chytrém telefonu. Její operátor totiž okamžitě zjistí přesnou polohu volajícího a tím výrazně urychlí vyslání pomoci.