Königsmühle stále stojí, tanky pod Klínovec nemohly

Loučná pod Klínovcem (Chomutovsko) – Na louce v srdci Krušných hor přímo pod Klínovcem stála kdysi osada nazývaná Königsmühle. Všichni její obyvatelé byli po válce prohlášeni za kolaboranty a museli odejít do Německa. Osud Königsmühle se však přesto poněkud liší od historie desítek obdobných pohraničních osad a vesnic. Zůstaly zde totiž stát domy. Dnes z nich sice nezbývá více než obvodové zdi – i to je však mnohem více než na většině jiných vysídlených míst v pohraničí. Z Königsmühle se totiž nemohla stát vojenská střelnice, a tak i dnes zůstává unikátním opuštěným místem.

Obyvatelé Königsmühle nebyli horníci jako většina jejich sousedů. Živil je mlýn a zemědělství. Na zimu se připravovali už od jara, museli vypěstovat brambory, uskladnit krmení pro krávy a ovce. „Jednak je měli na maso a dělali vlnu,“ shrnul krušnohorský pamětník František Repka. 

Dnes se na území bývalé osady každoročně koná několikadenní umělecké Land and art setkání, které se snaží upomenout na místní historii a zabránit úplnému zániku. Osada Königsmühle by dnes možná byla prosperujícím turistickým střediskem, kam by vedly sjezdovky z okolních hor Macechy, Meluzíny či Loučné, které vesměs měří více než tisíc metrů. Historie však chtěla jinak, sjezdovky jsou na Klínovci, vedou do Loučné pod Klínovcem a z Königsmühle zbývají jen zdi šesti opuštěných domů. Ovšem i tím je osada unikátní. Z málokteré pohraniční obce s německými obyvateli zbylo alespoň to.

Prázdné osady a vesnice totiž začala v 50. letech likvidovat armáda – staly se pro ni velkým cvičištěm, kde se vojáci učili bojovat mezi domy a demolovat je. Například zničení vysídlené osady Čistá na Sokolovsku armáda zachytila ve filmu, který poté používala jako instruktážní. Do Königsmühle se ale tanky a jiná těžká vojenská technika nedostala. Do místa nikdy nevedla zpevněná silnice, chránilo ji také počasí – sníh oblast pravidelně odřízne na dobrého půl roku.