Kroměřížský zámek vystaví numismatické unikáty

Kroměříž – Více než 10 tisíc mincí a medailí ukrývá depozitář Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Správci sbírek teď vybrali 286 mincí, které nechali razit arcibiskupové a kurfiřti z Mohuče, Trevíru a Kolína nad Rýnem. Kolekce vzácných mincí dlouhodobě doplní stálé expozice zámku, k vidění bude dva roky.

„Arcibiskupové a kurfiřti patřili před rokem 1806 k nejvýznamnějším postavám v celé římskoněmecké říši. Začínáme ve století jedenáctém, z něhož pochází nejstarší mince těchto vydavatelů v zámecké kolekci, a končíme v 19. století, kdy vznikly nejmladší medaile,“ popsal expozici kurátor expozice Miroslav Myšák.

Expozicí se podle něho vine několik příběhů. „První sleduje vývoj peněz v porýnské oblasti, tedy proměnu ražených mincí od středověkého denáru k novověkému konvenčnímu tolaru druhé poloviny 18. století. Ve druhém plánu mohou návštěvníci vnímat osudy porýnských duchovních knížat díky zastoupeným ražbám od nástupu na arcibiskupský stolec až po úmrtí,“ nastínil kurátor koncepci výstavy, která ukáže i proměny uměleckých stylů.

Podle zástupce ředitele muzea umění Ondřeje Zatloukala expozice diváky prostřednictvím mincí a medailí provede i dějinami tří duchovních států – kurfiřtství mohučského, trevírského a kolínského. „Vystavené ražby dokumentují směřování od jejich dávné relativní samostatnosti, přes nevděčnou úlohu nárazníkových států na říšsko-francouzském pomezí až k naprostému zániku v důsledku francouzských revolučních a napoleonských válek,“ doplnil Zatloukal.

Příběhy ale vyprávějí i jednotlivé mince. „Příkladem může být stříbrná medaile kolínského arcibiskupa Josepha Clemense von Bayern z roku 1688 připomínající jeho vítězství v boji o kolínský arcibiskupský trůn. Vedle propracovaného symbolického znázornění to sděluje i opis reversu a také nápis na hraně: Přece jen dobrá věc vítězí – Diecéze kolínská osvobozena od francouzských uzurpátorů,“ uvedl Myšák.

Kabinet mincí a medailí v zámecké knihovně je vůbec první dlouhodobou prezentací bohaté arcibiskupské sbírky uložené v kroměřížském zámku. Kolekce obsahuje více než 10 tisíc originálních ražeb, které vznikly od raného středověku po první desetiletí 20. století. Základy sbírky položil v polovině 19. století olomoucký arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu.