U Veseckého rybníka v Liberci hrozilo protržení hráze

Liberec – U Veseckého rybníka v Liberci prosakuje hráz a platí zde druhý stupeň povodňového ohrožení. Provizorní zajištění hráze si vyžádá řádově stovky tisíc korun. Oprava se zřejmě obejde bez nutnosti vylovit ryby.

V rybníce obvykle bývá až třicet tisíc kubíků vody. Kdyby hráz nevydržela, mohla by zaplavit blízkou chatovou oblast. „Důsledky protržení by byly na úrovni stoleté až desetileté vody,“ varuje vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Rašín.

Z rybníka známého jako Tajch začala unikat voda již na konci srpna. Město spolu s Povodím Labe začalo s přečerpáváním vody do Lučního potoka, aby snížilo tlak vody na hráz a tím i nebezpečí protržení hráze. Rybník nemá funkční výpustní zařízení, proto se voda z něj musela přečerpávat čerpadly. Ta snížila hladinu rybníka pod úroveň poruchy ve výpustním kanálu. Povodí Labe k opravě použije speciální plechy typu larsen.

Do hráze bude dále zatlučena plechová deska, široká deset metrů. Vznikne tak vnitřní nepropustná hráz, která zabrání prosakování vody porouchaným potrubím. „Výsledná cena bude záležet na tom, jak hluboko budeme muset desku zarazit,“ vysvětlil ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe Jaroušek.

O tom, jak může být narušená hráz nebezpečná, svědčí i tragédie jizerskohorské přehrady na říčce Bílá Desná. Ta se protrhla v roce 1916 a voda tehdy připravila o život přes 60 lidí. Na vypuštěném Veseckém rybníce teď podle odborníků takové nebezpečí nehrozí. Do budoucna však bude rybník potřebovat komplexní opravu spojenou s odbahněním. „Řádově se bude jednat o desítky milionů korun,“ doplnil Jaroušek. Nejprve se ale musí vyřešit vlastnické vztahy, jinak nelze žádat o žádnou protipovodňovou dotaci.