Dálniční přivaděč v Ostravě: Způsob opravy je jasný, ne však, kdo ji zaplatí

Ostrava – Mosty na silnici I/56, která slouží jako přivaděč k dálnici D1 v Ostravě, čekají na rozhodnutí o svém dalším osudu. Stavební společnost Eurovia předá Ředitelství silnic a dálnic návrh opravy mostů, které jsou po poslední kontrole průjezdné pouze s rychlostním a hmotnostním omezením – nemohou na ně nákladní auta. Podle ŘSD není jasné, jak se situace dále vyvine, nedojde-li však rychle k opravě, hrozí i úplná uzavírka přivaděče.

Přivaděč k dálnici D1 v Ostravě-Přívoze je pro vozidla nad 3,5 tuny od minulého týdne uzavřen. Provizorní dopravní značky ohlašují „havarijní stav“, silničáři přitom nevylučují, že pokud se bude dále zhoršovat, bude nutné přivaděč zcela uzavřít. „Zjišťujeme, jakou zátěž aktuálně most dokáže zvládnout, a jak se budou problémy mostu vyvíjet v další době. Pokud by se ukázalo, že to vede ke kritickému stavu, v tom případě budeme reagovat razantněji než dosud,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Jan Rýdl o problémech mostu:

„Stav těchto stavebních objektů se výrazně zhoršuje v posledním půlroce. Naši technici pozorují především uzavření obou dilatačních závěrů a dochází i k deformacím nosné konstrukce. Teď je správný čas reagovat na to.“


Stavební firma Eurovia CS, která přivaděč před šesti lety postavila, sice s dosavadním omezením souhlasí, pochybuje však, že by skutečně hrozilo úplné uzavření dálniční estakády. „Posudek z mimořádné prohlídky mostu říká, že most je použitelný s výhradou. Zařažuje ho do stupně číslo 3, celkově je 5 stupňů použitelnosti. Jediná výhrada, kterou posudek uvádí, je, že most může být zatížen auty maximálním nápravovým tlakem 24 tun,“ upozornil ředitel oblasti Morava Eurovie Jan Špaňo. Dodal, že firma připravila návrh technického řešení situace a během týdne by se k němu mělo vyjádřit ŘSD. Jan Rýdl upřesnil, že ředitelství reklamuje posunutá mostní ložiska, trhliny v nosné konstrukci či nerovnoměrné sedání opěr.

Spor se vede o to, co je příčinou závad

Silničáři se s firmou na způsobu opravy patrně rychle dohodnou, z hlediska řidičů by tak problém mohl skončit. Bude však pokračovat spor o to, co je příčinou závad – a tedy i o to, kdo to zaplatí. Mluvčí ŘSD považuje za „jednu z hlavních příčin“ použitý materiál. „V takzvané přechodové oblasti mostu – lidově řečeno na obou koncích mostu – svými objemovými vlastnostmi vyvolává tlak na mostní konstrukce a ty konstrukce na to nejsou dimenzovány,“ přiblížil Jan Rýdl. Nechtěl přitom upřesnit, o jaký materiál jde, silničáři však budou chtít, aby opravy proběhly v rámci reklamačního řízení na náklady stavební firmy.

Oblastní ředitel Eurovie naopak upřesnil, že problémy zřejmě způsobuje studený odval použitý v konstrukci. Zdůraznil přitom, že jeho využití nebyl nápad stavební firmy. „Byl v podmínkách zadávací dokumentace,“ poukázal Jan Špaňo. Dodal, že studený odval, tj. směs strusky a hutního odpadu, byl podle pokynů silničářů použit i na dalších problematických stavbách projektu D47. „Primárně tento materiál způsobuje poruchy nejenom mostů, o kterých se bavíme, ale na celé stavbě D47. Veškeré vady, kterých příčinu jsme nespatřovali ve studeném odvalu, má naše společnost ke dnešnímu dni odstraněny,“ uvedl Jan Špaňo. Firma tak opravy závad, jejichž příčinou podle ní je materiál nařízený samotnými silničáři, ze svého hradit nemíní.

Spor o vady na dálnici označované při stavbě jako D47, po otevření již jako součást D1, vypukl v roce 2011. Tehdy se takřka nové dálnici zvlnil povrch a ŘSD na poškozených úsecích nechalo provést první kontrolní vrty. Silničáři tvrdí, že zhotovitel – tj. firma Dopravní stavby Ostrava, kterou však později odkoupila Eurovia – nedodržel domluvený postup stavby a většina vad vznikla použitím nekvalitního podkladového materiálu. Eurovia sice rovněž tvrdí, že vady souvisejí s použitým materiálem, reklamace však odmítá s tím, že jeho využití ŘSD požadovalo.