Pochyby kolem liberecké IQlandie. Zrodila se z hazardu

Liberec - Nadace Škola hrou, která stála za vznikem milionového vědeckého parku IQlandia v centru Liberce, se pravděpodobně pohybuje za hranicí zákona. Podle zjištění Reportérů ČT dotuje malým návštěvníkům vstupenky takovým způsobem, že část peněz končí v kapse společnosti, jež nadaci zřídila - v rozporu s legislativou. Vznik nadace táž společnost navíc dotovala z peněz vydělaných v hazardním byznysu. Případu se věnoval Jan Moláček.

Vědecké vzdělávací centrum IQlandia funguje v Liberci od letošního března. Podle jeho ředitele Pavla Coufala si klade za cíl představit školákům základní principy přírodních věd, a to prostřednictvím interaktivních exponátů.

Za vznikem projektu stojí nadace Škola hrou vedená Lidií Vajnerovou, pro obecně prospěšnou společnost IQlandia uvolnila třicetimilionovou dotaci. Dalších 324 milionů získala z evropských fondů a sedmapadesáti miliony přispěl státní rozpočet. „Já i můj exmanžel jsme oba technici,“ uvádí Vajnerová. „IQlandia byl od začátku náš projekt, za tím účelem byla v podstatě založena i nadace Škola hrou.“

Nadace Škola hrou - produkt hazardního byznysu

Část finančních prostředků na vzdělávací park pro školáky ovšem dotoval hazard; Vajnerová totiž od 90. let podniká v oblasti hracích automatů a se svým (dnes již bývalým) manželem založila několik společností, z nichž nejúspěšnější VictoriaPlay provozuje 1870 hracích přístrojů. Tímto číslem se řadí do desítky největších firem, které se v českém hazardním byznysu pohybují.

Před rokem 2012, v době jeho největšího rozkvětu, provozovatelé automatů neplatili žádné daně. Museli sice odvádět část zisku na obecně prospěšné cíle, mohli si ale sami vybrat, na jaké. Mnohé hazardní firmy proto posílaly peníze na neprůhledné projekty, za nimiž stáli jejich majitelé. Podobně – byť průhledněji – tomu bylo i v případě Liberce.

Firmy manželů Vajnerových založily v roce 1999 nadaci Škola hrou. Předsedkyní její správní rady je po celou dobu právě Lidie Vajnerová. Až do roku 2012, kdy tuto možnost zákon zrušil, společnost Viktoriaplay do nadace Škola každý rok posílala miliony korun - odvody z výnosů z hracích automatů. Celkem jí darovala víc než čtvrt miliardy.

Fakt, že centrum dětských aktivit dílem vyrostlo i z peněz získaných hazardem, Vajnerová ovšem za problematický a eticky sporný nepovažuje. „Jestliže se z prostředků za prodej alkoholu vybuduje nový pivovar, a je to etické a zákonné, pak nevím, proč bych si měla dělat hlavu s tím, co je etické - automaty provozujeme podle zákona.“ Činnost nadace a firem kolem ní je ovšem problematická i z hlediska legislativy.

Zábavní park Babylon v problémech

Rodina Vajnerových - respektive její akciová společnost Centrum Babylon - provozuje v Liberci stejnojmenné zábavní a nákupní centrum s atrakcemi pro děti, akvaparkem a také hernou. Svého času mimořádně úspěšné a hojně navštěvované centrum se podle poslední auditorské zprávy (z roku 2012) potýká s velkými finančními problémy.

„Analýza dat za rok 2012 ukazuje, že účetní jednotka nebyla schopna za období posledních pěti let vygenerovat zisky. Podle všech údajů, které byly auditorovi k dispozici, lze tedy konstatovat, že účetní jednotka se dostala do pozice, kdy by měla začít urychleně jednat a snažit se najít okamžitou nápravu věcí, v opačném případě nelze vyloučit hrozbu bankrotu,“ stojí ve zprávě auditora.

Totéž centrum nyní získává nové návštěvníky právě díky vědeckému parku IQlandia, který stojí ve stejné ulici. Nadace Škola hrou totiž nabízí školám dotované kombinované vstupenky. Mohou si s nimi prohlédnout vědecký park i navštívit Centrum Babylon. „Kdyby ty školy chtěli jenom IQlandii, byli bychom radši. Bohužel, chtějí k tomu zábavu, chtějí se vykoupat. Já s tím můžu souhlasit, nesouhlasit, ale takhle to funguje,“ uvádí Vajnerová.

Centrum Babylon v Liberci
Zdroj: www.centrumbabylon.cz

Polovina z nadačního příspěvku míří „do bazenu“

Jádrem pudla je ale právě ona, nadací dotovaná vstupenka. Formálním příjemcem nadačního příspěvku je dětský návštěvník libereckého areálu. Ten ani jeho škola peníze ve skutečnosti nikdy neuvidí. Polovinu ze stokorunové dotace dostane IQlandia, druhou padesátikorunu inkasuje čistě komerční subjekt a zakladatel nadace – společnost Babylon. A právě zde se podnikání rodiny Vajnerových dostává do střetu s legislativou.

„Nový občanský zákoník, který platí od 1. 1. 2014, upravuje poměrně podrobně hospodaření nadací, nakládání s prostředky, ve vztahu k zakladateli nadace je důležité říci, že nesmí poskytovat finanční příspěvky svému zakladateli ani osobě jemu blízké,“ konstatuje právník Petr Vít, který se na neziskový sektor specializuje. „V případě IQlandie peníze z nadace fakticky končí u jejího zakladatele. Toto je z hlediska občanského zákoníku jednoznačně nepřípustné a protiprávní.“

Jedním z důvodů dělení této dotace by navíc mohla být snaha odvrátit hrozící krach babylonského centra. „IQlandii jsme vybudovali na tomto místě právě kvůli té zmíněné synergii, protože to, že Centrum Babylon sídlí hned vedle, turisty a návštěvníky soustřeďuje právě do této části Liberce,“ uvádí ředitel IQlandie Pavel Coufal. „Babylon samozřejmě je rád, že jsme tady vytvořili tyto další  produkty cestovního ruchu a neformálního vzdělávání, protože to přivádí ty návštěvníky právě sem.“