Vánoce bez násilí

Titulek jsem si vypůjčil od protestujících proti zabíjení vánočních kaprů na pražských ulicích. Policie proti nim nezasáhla, ač některým přihlížejícím se doprovodné fotografie čínských psích zabíjaček nezdály estetické. Estetické jistě nejsou také výjevy na panelech organizace Stop genocidě, která s nimi objíždí české střední školy, aby studenty seznámila se syrovou realitou umělého potratu. Nicméně proti organizátorům těchto výstav česká policie násilí použila.

Stalo se 15. prosince před libereckým gymnáziem F. X. Šaldy, kde čtyři příslušníci PČR násilím odvlekli organizátora této řádně nahlášené pokojné akce do policejního vozu, donutili do něj nastoupit i jeho kolegu a oba šest hodin protiprávně zadržovali na policejní služebně. Protiprávně jim také zabavili výstavní panely a do dnešního dne je nevydali. Na žádost o vysvětlení ředitel tamější policie nereaguje.

O svátcích klidu a míru patří se psát laskavým a mírným tónem, velebit štědrovečerní pohodu, vůni stromečku a rozzářené dětské oči. Jsou to přece narozeniny historického Ježíše, jenž je základní postavou naší civilizace. Obecně je to i svátek narození každého děťátka, a to i pro ty, kteří Krista Ježíše třeba ani neznají. Násilí ve vánočním příběhu nemá místo až do chvíle, kdy judský král Herodes (cítící ohrožení svého trůnu Ježíšem) vyšle zbrojnoše, aby v Betlémě a okolí pobili všechny chlapce mladší dvou let. Křesťanská tradice toto legendární vraždění nevinných dětí připomíná svátkem Mláďátek, nebo též Neviňátek, který se slaví 28. prosince. V průběhu dějin asi nikdo nepředpokládal, že Herodův krutý čin (ať už skutečný nebo smyšlený) bude jakýmsi předobrazem neméně kruté potratové zhouby o dva tisíce let později. Nepíšeme-li tedy dnes o cinkání vánočních rolniček, o andílcích nad jesličkami, o Panně Marii, nebo o pastýřích a betlémské hvězdě, je to proto, že všechna ta kouzla a poezie štědrovečerní noci, už nikdy nerozzáří dětské oči statisíců a milionů dětí, které se nesměly narodit. Děláme výjimku kvůli těm, kteří nic z toho, co vidíme my, neuvidí nikdy.

Ani ve vánočním čase není možné se tvářit, že počaté děti se u nás nezabíjejí. Bylo by to pokrytectví. Stejné pokrytectví, jako užívání výrazu přerušení těhotenství pro jeho definitivní a nevratné ukončení – zabití malého človíčka v těle matky. Podle Listiny základních práv a svobod, která je od r. 1992 součástí ústavního pořádku ČR, „je lidský život hoden ochrany již před narozením“. Pro naplnění této ústavní zásady však žádná vláda, žádný parlament za 18 let trvání České republiky nehnuly prstem. Přitom nikdo nepopírá, že umělý potrat jako násilný čin za účelem zabití bezbranného počatého dítěte je zavrženíhodné zlo. Smířit se s tím, že umělým potratem na území ČR denně umírá 70 dětí v mateřském lůně, předstírat, že se nic nenormálního neděje, znamená přijímat spoluodpovědnost na každém z těchto individuálních „konců světa“.

Občanské sdružení Stop genocidě si to uvědomuje i za nás. A nejen za sebe před zabíjením počatých dětí varuje. Za dva roky sdružení uspořádalo 126 výstavních akcí, které otevřely oči tisícům mladých lidí. Petici za obnovení legislativní ochrany lidského života od početí, jíž je možné podepsat během těchto akcí, podepsalo ke včerejšímu dni téměř sedm tisíc občanů ČR – z toho přes tři tisíce studentů. Pochopili, že drastické fotografie roztrhaných dětských tělíček a změti krvavých tkání nejsou žádnou provokací, ale skutečným obrazem umělých potratů. Nikomu se na to nedívá dobře, je to odpudivé, ale pravdivé svědectví. Odpudivé ovšem nejsou pouze fotografie, ale především potratová „řezničina“. Bylo by falešné odsuzovat drastický obraz a neodsuzovat drastický jev.

O hloubce mravní devastace společnosti navozené komunistickým režimem – umělé potraty legalizoval v r. 1957 – svědčí, že řadu lidí vystavené panely pobuřují více než tři miliony za tu dobu zabitých nenarozených dětí. Kamuflovat se to nedá žádným policejním násilím – ani tím před libereckým gymnáziem. Podle názoru právníků tam došlo ze strany policie ke spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 a to v souběhu se spácháním trestného činu porušování svobody sdružování a shromažďování podle § 179 trestního zákona. Zadržení pořadatelů ohlášeného shromáždění bez zákonného důvodu lze posoudit jako společensky škodlivé, a tudíž obecně trestné podle §12 téhož zákona. Doufejme, že se liberecký pan ředitel PČR vyjádří alespoň k opakované žádosti o vysvětlení těchto svévolných činů.

Násilí ale opravdu není příliš vánoční téma. Pod vánočním stromkem myslíme na ty, jimž jejich profese neumožní být s námi – na lékaře, železničáře, autobusáky, techniky v elektrárnách, požárníky a jistě i na slušné policisty. Slzu uroníme za blízké, kteří navždy odešli. Pamatujme letos i na ty, kteří ještě nepřišli. Nenechme je za dveřmi, pusťme je mezi sebe. Třeba nás budou mít rádi.

Vánoční betlém
Vánoční betlém
Více fotek
  • Vánoční betlém autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1317/131640.jpg
  • Potratová pilulka RU 486 autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1021/102084.jpg