Důchody: Zvykejme si na bič

I když v Česku od ledna naplno startuje penzijní reforma, problém stárnutí populace zůstává nedořešen. Státní systém penzí tak zřejmě bude muset stabilizovat striktně nadiktované zvyšování věku pro odchod do důchodu. S tím už se de facto smířila nejen levice, ale i pravice. Dobrovolná motivace k práci, která pomohla vyřešit problém stárnutí populace leckde v zahraničí, se v České republice zatím nechystá.

Češi jsou líní

Otázkou, zda je lepší lidi spíše motivovat, nebo jim striktně nařizovat, tedy regulovat je, se ekonomové zabývají již celá desetiletí. Jednou z nejznámějších studií v této oblasti je McGregorova teorie X a Y. Teorie X říká, že člověk je od přírody líný, má odpor k práci a je potřeba ho tvrdě vést. Teorie Y naopak předpokládá, že člověk má potřebu uplatnit se, práce mu přináší uspokojení a to ho motivuje k odvádění co nejlepších výkonům. 

A kde mezi těmito dvěma extrémy se nacházejí Češi? Statistiky ukazují, že jsou alespoň ve svém přístupu k penzím spíše “ixoví“, tedy líní. Pracovat se jim zkrátka nechce. Stále více Čechů v posledních letech odchází do předčasného důchodu, a to i přesto, že to pro ně znamená trvalé snížení vyplácené penze. Zatímco před deseti lety odcházelo do předčasného důchodu jen 9 procent seniorů, v roce 2012 se už předčasné důchody na celkovém počtu vyplácených penzí podílely 20 procenty. 

Důchody ve Švédsku
Důchody ve Švédsku

Do předčasného důchodu Češi spěchají i přesto, že za dřívější odchod z pracovního trhu zaplatí nižší penzí. Pokud odejdou do důchodu o tři roky dříve, což je maximální doba, kterou zákon povoluje, mohou přijít téměř o 16 procent důchodu. Kvůli brzkým odchodům do penze tak Češi zaostávají v pracovní aktivitě za průměrem EU. Zatímco v Česku pracuje ve věkové kategorii 60 až 64 let jen čtvrtina populace, v EU je to téměř třetina. A tak české statistiky nahrávají spíše regulaci než motivaci. 

Švédsko motivuje důchodce penězi

Na motivaci lidí k práci sází například švédský penzijní systém. I když je ve Švédsku možné odejít do penze už v 61 letech, Švédové tak činí v průměru až v 64 letech. A i po pětašedesátce pracuje v severské zemi ještě skoro 8 procent lidí. Odměnou za práci do vyššího věku je jim nejen dobrý pocit, ale i vyšší penze. Kdo vydrží pracovat až do 70 let, obdrží 157 procent standardního důchodu, který Švédové dostávají běžně v 65 letech.

Spoření
Spoření

Seniory se snaží motivovat k přesluhování i český penzijní systém. Avšak peněžní motivace je mnohem menší než ta švédská. Za každých 90 dní, o které penzi odloží a zůstanou v zaměstnání, si Češi zvýší procentní výměru důchodu o 1,5 procenta. Za rok si tak důchodce s průměrným platem polepší zhruba o tisícovku. Ve Švédsku přitom jde v přepočtu na české koruny zhruba o čtyři tisíce ročně. 

Politici motivaci nevěří, chtějí regulovat

Zda by u nás vyšší peněžní motivace po vzoru Švédska pomohla, je otázkou. Ekonomové soudí, že by větší zásluhovost penzí byla jen ku prospěchu. Politici oponují, poukazují na statistiky i nedostatek peněz na důchodovém účtu rozpočtu a chtějí pozdější odchod do penze striktně diktovat. Přesná pravidla jsou již na světě. Zatímco naše babičky šly počátkem 90. let do penze třeba v 54 letech, naše maminky, které jsou nyní v podobném věku, si musí na penzi ještě aspoň šest let počkat. Lidé, kterým je dnes 35 let, půjdou do penze v 67 letech a dnešní sedmnáctiletí budou pracovat až do sedmdesátky. 

Proti zvyšování věku pro odchod do důchodu se staví odbory. Ani ty ale se slůvkem motivace příliš nehrají. Jejich hlavním argumentem je to, že pro seniory nebude na trhu práce dostatek volných míst. Tomuto argumentu ubírá na síle právě fenomén stárnutí populace. Nyní je sice bez práce zhruba půl milionu Čechů, avšak jak bude populace stárnout, bude ubývat mladých lidí schopných práce. Stále více volných pracovních míst tak může zbývat pro starší občany. Podniky zároveň budou mít díky stanovenému věku pro odchod do důchodu větší jistotu, že jim pracovník neprchne do penze před šedesátkou. Padesátníci se tak pro ně v budoucnu stanou zajímavými zaměstnanci, do nichž se vyplatí investovat. 

Spoření na důchod
Spoření na důchod

A tak se zdá, že se v budoucnu v Česku spíš uchytí tvrdá metoda regulačního biče. Cukrová motivační metoda, která by mohla alespoň podle mnohých ekonomů přinést spokojenější seniory, se v Česku zřejmě neohřeje. I bič může přece jen přinést jisté výhody.