Bednář byl opět zvolen do čela Rady ČT

Rozhlasový novinář a komentátor Jan Bednář (1953) byl znovu zvolen předsedou Rady České televize, kterou vedl i poslední dva roky. Post místopředsedy obhájil na další dvouleté období Jaroslav Dědič. Oba neměli protikandidáta. 

Bednářovi i Dědičovi končily mandáty ve vedení rady k 17. červnu. Samotné členství v Radě jim vyprší v letech 2020, respektive 2021. Patnáctičlenná Rada ČT se každé dva roky obměňuje o třetinu členů.

Novými členy zvolila Poslanecká sněmovna od července bývalého kanoistu a ředitele Českého olympijského výboru Martina Doktora spolu s antropologem médií Tomášem Samkem. Jedno místo je dosud neobsazené.

Do působnosti Rady České televize náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize, schvalování a kontrola rozpočtu a závěrečného účtu České televize nebo zpracování výročních zpráv pro Poslaneckou sněmovnu.

Letos v dubnu rada vybírala generálního ředitele ČT na další šestileté období. Do funkce znovu zvolila Petra Dvořáka.