Břešťan ke kauze Prima: Názorový článek a zpravodajství mají být dvě různé věci

Prima může mít názor, ale má ho mít v názorových rubrikách, podotýká šéfredaktor Hlídacího psa Robert Břešťan, který přišel s článkem o poradě v televize Prima, jež určila vyznění reportáží o uprchlících. Břešťan říká, že má být zcela jasná a pevná linka mezi názorovou stránkou věci a zpravodajstvím.

Video Newsroom ČT24
video

Břešťan: Nesměšujme názory a zprávy

Názorový přístup a zpravodajství se nemají míchat, myslí si šéfredaktor Hlídacího psa Robert Břešťan. Mezi těmito věcmi by měla být pevná linka, takže hlavní pochybení televize Prima vidí v tom, že v jejím zpravodajství či v řadě příspěvků je tato čára „zcela rozbitá“.

Web Hlídací pes totiž na začátku týdne přišel s tím, že v televizi Prima se v září odehrála porada, na které vedení zpravodajství nařídilo redaktorům, aby ve všech svých příspěvcích zobrazovali uprchlíky jako hrozbu a riziko. Jako důkaz zveřejnil Hlídací pes i nahrávku z této schůzky. 

„Myslím, že nelze názorový text vzít, rozdat ho redaktorům zpravodajství, opět zdůrazňuji zpravodajství, a říkat, že toto je názor, který vy budete dodržovat nebo kterým se máte řídit při vytváření zpráv.“

Robert Břešťan

šéfredaktor Hlídacího psa

„Jsou komentativní prvky jak v úvodech reportáží, tak u samotných reportérů. U výběru respondentů není vyslyšeno pravidlo ‚budiž vyslyšena druhá strana'. Těch pochybení je tam celá řada, kdo je chce vidět, tak je vidí,“ podotkl Břešťan. Dodává, že televize Prima má právo na názor, ale „názor vedení redakce, který je nadiktován shora, se nemá promítat do zpravodajského zpracování příspěvků“.

Prima tvrdí, že chtěla nastavit srozumitelný přístup

Podle Primy byl účel porady jiný, chtěla prý pouze nastavit srozumitelný přístup k tématu uprchlíků. Když se ovšem na začátku snažil Břešťan získat vyjádření Primy, nepřišla podle něj víceméně žádná odezva.

Video Nahrávka z porady zpravodajství FTV Prima 7.9. 2015
video

Nahrávka z porady zpravodajství FTV Prima 7. 9. 2015

Zdroj: HlídacíPes.org

„Další reakce byly až na nátlak kolegů poté, co jsme vydali náš první článek. Reakce byla, že jsou to spekulace, které nebudou komentovat. Když jsme potom vydali druhý článek s autentickou nahrávkou, tak až vlastně poté přišla oficiální reakce. Součástí toho je mimo jiné přesvědčení, že vedeme jakousi kampaň,“ přiblížil Břešťan s tím, že tuto domněnku Primy o kampani odmítá.

Proti postupu Hlídacího psa ale hovoří i spisovatel a novinář Ondřej Neff. „Zásadně nesouhlasím s tím, aby nějaké zájmové organizace za pomoci udavačů řešily problémy celostátní televize,“ řekl. Vidí v tom pokus o zastrašení novinářů televize Prima.

Vyvážené zpravodajství jako podmínka ze zákona

Záleží teď ale na Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, jak se k případu postaví. „Rada tvrdí, že nemá žádný mandát nahlížet do redakčních postupů televize Prima a že jediné, co může hodnotit, jsou výstupy,“ uvedl Břešťan s tím, že další postup se tak bude odvíjet od analýzy.

„Měla by být hotová v září nebo v říjnu, na základě ní vyhodnotí, zda se Prima dopouští nějakých pochybení, konkrétně tedy neobjektivního nebo nevyváženého zpravodajství, protože objektivní a vyvážené zpravodajství je podmínka ze zákona,“ upozornil Břešťan. Zatímco na noviny se totiž vztahuje jen tiskový zákon, televize, které mají přidělené licence, musí dodržet zákon o provozování vysílání, v němž je obsažena objektivita.

Co se týče případných sankcí, rada může udělit pokuty, a to od pěti tisíc až do deseti milionů. V krajním případě je zde dokonce i možnost odnětí licence, a to za opakované porušení pravidel nebo jejich hrubé porušení.

Podle šéfredaktora Respektu Erika Taberyho jde o důležitou kauzu. „Myslím si, že bude mít ještě nějakou dohru,“ podotknul. Pořád totiž podle něj platí názor, že novinář má něco zjišťovat a přicházet s tím, co zjistil, ne co si přeje majitel.

Břešťan míní, že účelem jednání Primy je jít vstříc sledovanosti. „Pakliže jsou tam ještě nějaké další skryté významy, tak si je samozřejmě můžeme domýšlet, ale pro ně důkazy nemáme,“ dodal.