Volební výbor vybral kandidáty do rady ČT a Českého rozhlasu

Praha - Volební výbor sněmovny dnes vybral 12 kandidátů do rady Českého rozhlasu a tři kandidáty do rady České televize. Jsou mezi nimi například bývalá mluvčí ČSSD Lucie Orgoníková, bývalí poslanci Václav Nájemník a Lenka Mazuchová či ředitel Národní knihovny Pavel Hazuka. Z vybraných kandidátů bude členy obou rad volit Poslanecká sněmovna, zřejmě na prosincové schůzi. V radě ČRo jsou čtyři volná místa, v televizní radě jedno.

Členové výboru dnes vybírali z celkem 16 navržených kandidátů do rady rozhlasu a čtyř nominovaných do rady ČT. Všechny kandidáty vyslechli, zajímali se o jejich dosavadní profesní život a koncepci, kterou by jako členové rady naplňovali. Nájemník například zmínil, že ho mrzí, že z vysílání České televize zmizeli hlasatelé, protože byli vzorem pokud jde o používání spisovného jazyka. Na dnešních moderátorech se dá podle něho poznat, „ze které části Prahy jsou“. Na jazyk by se chtěla zaměřit i Marie Jílková, podle níž čeština používaná v rozhlasových relacích upadá.

Po vyslechnutí všech nominovaných poslanci v tajné volbě vybrali z kandidátů tak, aby na každé volné místo v radě zbyli tři.

Do rozhlasové rady byli různými sdruženími nominováni také například bývalý předseda rady ČRo Jiří Florian, bývalá předsedkyně rady ČTK Zdeňka Hůlová či učitel nevidomých dětí Martin Herzán. Do televizní rady navrhlo Zeměpisné sdružení Brno bývalého člena této rady Dobromila Dvořáka, nominaci získala stejně jako do rozhlasové rady Stanislava Spoustová od sdružení Centra European Social Art Institut Praha.

Rada ČT má 15 členů, voleni jsou na šest let, každé dva roky se obmění třetina členů. Do náplně její činnosti patří například jmenování a odvolávání generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize, dále schvaluje rozpočet a závěrečný účet ČT, který předkládá sněmovně. Obdobné funkce zastává i Rada ČRo, která je devítičlenná; funkční období jejích členů je šest let, přičemž po dvou letech se vždy jedna třetina jejich členů vymění.

Neúplnost Rady ČRo znemožňuje jmenování nového generálního ředitele rozhlasu, protože k jeho zvolení je třeba hlasů alespoň šesti radních. Rada jich má nyní jen pět. Po Richardu Medkovi, který ke konci února odstoupil z funkce šéfa veřejnoprávní stanice ze zdravotních důvodů, tak nyní ČRo prozatímně vede Peter Duhan.

Kandidáti do rady ČRo, které podpořil volební výbor / navrhovatel:
Milan Badal - Česká biskupská konference
Katarína Bartíková - V. Šik - výstavy, o. s. Praha
Tomáš Böhm - Národní rada osob se zdravotním postižením
Jiří Florian - o. s. Matice Velehradská, Řád sv. Huberta Kuks a o. s. Společnost křesťanů a Židů.
Pavel Hazuka - Obec spisovatelů
Martin Herzán - Česká rada nevidomých a slabozrakých, Jihlava
Marie Jílková - Arcidiecézní charita Olomouc
Pavel Kopřiva - Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha
Lenka Mazuchová - obecně prospěšná společnost Slunce všem
Lucie Orgoníková - České doteky hudby em-art, o.p.s.
Stanislava Spoustová - Central European Social Art Institut Praha
Petr Šafařík - o. s. Roxy Ensemble Praha

Kandidáti kteří, dnes neuspěli / navrhovatel:
Miroslav Bobek - Folklorní sdružení ČR
Zdeňka Hůlová - o.s. Agentura Koniklec
Vladislav Kučík - Nadační fond Ceny Jana Zajíce, Vítkov
Miloš Rejchrt - Ekumenická rada církví v ČR

Kandidáti do Rady ČT, které dnes podpořil volební výbor / navrhovatel
Dobromil Dvořák - Zeměpisné sdružení Brno
Roman Leszczynski - TJ Sokol Praha Smíchov
Václav Nájemník - Česko-estonský klub Praha

Kandidáti, kteří dnes neuspěli / navrhovatel:
Stanislava Spoustová - Central European Social Art Institut Praha