Jen polovina Wi-Fi sítí je zabezpečená, Češi rizika podceňují

Praha – Praha se začala vzdalovat ostatním světovým metropolím v podílu zabezpečených Wi-Fi sítí. Loni bylo v hlavním městě (kromě míst s veřejně dostupným internetem) zašifrovaných 52 procent přístupových bodů, o rok dříve 63 procent a v roce 2009 pak 84 procent. Ve světových velkoměstech je zabezpečených přes 90 procent bezdrátových sítí a jejich podíl na rozdíl od Prahy roste. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti Ernst & Young.

„Je překvapující, jak Češi podceňují rizika spojená s nedostatečným zabezpečením Wi-Fi připojení. V dnešní době, kdy se s počítačovou kriminalitou setkáváme prakticky denně, se v Praze snižuje počet zabezpečených přístupových bodů. Ve světě je to přitom zcela naopak,“ uvedl Jan Fanta z oddělení podnikového poradenství a řízení rizik Ernst & Young.

Nezašifrované Wi-Fi sítě jsou například dokonalým terčem pro krádeže dat. V podnikatelské sféře jsou nejvíce ohroženi živnostníci a malé a střední podniky, jejichž investice do IT jsou často velmi limitované.

Petr Plecháček, senior manažer IT poradenství Ernst & Young:

„Bohužel musíme konstatovat, že výsledkem jsme byli částečně překvapeni, protože počet zabezpečených přístupových bodů klesl. To znamená, že riziko nedostatečného zabezpečení je stále českými uživateli podceňováno.“


Změna trendu v oblasti zabezpečení může být podle Fanty způsobena nárůstem počtu přístupových bodů a hlavně relativně snadnou instalací zařízení pro technicky méně zdatné uživatele, kteří již ale neumí nastavit vyšší stupeň zabezpečení.

Používají-li Češi zabezpečení, je zastaralé

Například v centru Prahy (v městských částech Praha 1 a Praha 2) loni vzrostl počet přístupových bodů o 11 procent na 12 531. A i když rostl počet zabezpečených bodů, vzhledem k nárůstu počtu všech přístupových bodů se jejich podíl snížil.

Kvalita zabezpečení se od předchozích let příliš nezměnila. Nejrozšířenějším druhem šifrování zůstává zastaralé WEP, a to u 58 procent zabezpečených přístupových bodů. V posledních letech se snižuje také nárůst rychlosti. Pouze 5 407 přístupových bodů bylo nastaveno na vyšší přenosovou rychlost než 11 MBit/s.

Není to ale jen zabezpečení bezdrátových sítí, kde Česká republika zaostává. Vedle srovnání s těmi nejvyspělejšími zeměmi vykazujeme horší výsledky také oproti průměru EU v ukazatelích jako využívání internetu populací, penetrace vysokorychlostního připojení, úroveň počítačové gramotnosti či aplikace ICT ve veřejné správě.

Podle prezidenta ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, Svatoslava Nováka přispívá pomalý rozvoj v oblasti ICT i k propadu konkurenceschopnosti Česka. ICT Unie proto představila kampaň, která má propagovat plné využití potenciálu těchto technologií občany, firmami i celou společností.

Video Komentář Davida Emma
video

Komentář Davida Emma