Jak vidí Petr Dvořák první rok v čele ČT a jaké má plány

Praha – Petr Dvořák bude v pondělí 1. října 2012 přesně rok ve funkci generálního ředitele České televize. Za tu dobu se podařilo nastartovat změny ve všech klíčových oblastech definovaných v kandidátském projektu, tedy programu, vlastní tvorbě (vývoj a výroba), zpravodajství a v oblasti ekonomiky a financí. Symbolicky přesně v den prvního výročí generálního ředitele ve funkci uvidí diváci též výsledky proměny vlastní prezentace televize na obrazovce – kromě návratu modernizovaného loga České televize do levého horního rohu obrazovky se v novém představí i vizuální podoba programů ČT1 a ČT2.

Generální ředitel Petr Dvořák se své funkce ujal na začátku října 2011. Navzdory zkrácené době než obvykle se podařilo připravit rozpočet na další rok, který na rozdíl od předchozích let nepřekročil hranici sedmi miliard korun. V rámci výsledného objemu 6,95 mld. korun došlo ke zvýšení investic do vlastní tvorby – výrobní úkol byl navýšen z původně plánovaných 2 miliard na konečných 2,3 miliardy korun.

Jednou z prvních věcí, které nový generální ředitel po svém nástupu realizoval, bylo také zjednodušení organizační struktury, která od 1. 1. 2012 přinesla snížení počtu ředitelů na prvním stupni řízení z 15 na 11. Celkové osobní náklady managementu ČT se navíc snížily za první pololetí roku 2012 meziročně o 51 procent.

Úspory hledal nový management ČT napříč celou televizí. Krátce po svém nástupu zadal kompletní externí rozbor všech činností, který kromě prověření významných zakázek roku 2010 a 2011 také sledoval nastavení procesů a ukázal slabá místa ve vnitřním systému kontroly. Na základě výsledků tohoto auditu jsou všechna slabá místa postupně opravována. Významnou a viditelnou úsporou nového vedení televize byla také kompletní revize výstavby nového televizního studia v Brně, díky které se povedlo snížit plánované náklady zhruba na polovinu původního záměru.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák
Generální ředitel ČT Petr Dvořák

Místo útlumu ČT investuje do rozvoje a tvorby

Na rozdíl od předchozí strategie z roku 2010, jejímž základem bylo omezení nákladů prostřednictvím redukce rozsahu služeb, znamená projekt Petra Dvořáka transformaci založenou na zvýšení výkonu a rozšíření služeb ČT. Ty bude televize financovat z rozsáhlé vnitřní optimalizace procesů a činností. Základní filosofií současné strategie není omezení služby ČT veřejnosti, ale omezení či likvidace neproduktivních činností uvnitř ČT.

Petr Dvořák, generální ředitel ČT

„I když se nám podařilo mnoho změn nastartovat a mnoho procesů nastavit, je jasné, že naše práce zdaleka nekončí. V dlouhodobých rozvojových plánech jsme si určili jasnou vizi vyrovnaného rozpočtu, efektivního fungování a posílení vlastní tvorby, stejně tak jako kroky, díky nimž stanoveného cíle dosáhneme.“


K optimalizaci procesů a získání vyšší efektivity bylo nezbytné učinit zásadní krok v oblasti vývoje a výroby vlastní tvorby. Zavedením producentského systému došlo k oddělení role televize jako vysílatele a jako producenta vlastní tvorby. Systém tvůrčích producentských skupin zajišťuje producentům osobní tvůrčí zodpovědnost – do značné míry má producent otevřené ruce v oblasti spolupracovníků a autorů, na druhou stranu je to právě producent, kdo je garantem kvality i schváleného rozpočtu.

Přehlednější a cílenější programová skladba

Zatímco do podzimního programového schématu loňského roku nové vedení nezasahovalo, tvorba vánočního a silvestrovského programu už byla pod záštitou nového generálního a programového ředitele. Svým vánočním programem oslovila Česká televize rekordní počet diváků. Její vysílání sledoval každý třetí divák starší patnácti let a celkovým podílem na publiku 32,21 % překonala všechna vánoční vysílání od roku 2001.

 • Silvestr 2011 / Tereza Kostková
  Silvestr 2011 / Tereza Kostková zdroj: ČT
 • Silvestr 2011 na ČT
  Silvestr 2011 na ČT zdroj: ČT

Také v jarním schématu byl patrný otisk nového přístupu v programování, skladbě pořadů a vzájemné podpory jednotlivých kanálů ČT. Hlavním motivem bylo posilování veřejné služby – začaly se vysílat všechny série historického eposu Zdivočelá země, zavedl se nový cyklus Velikáni filmu a Chodníky slávy, přelom května a června patřil výročí tragédie Lidic a Ležáků. Česká televize rovněž vysílala nejlepší koprodukční filmy oceňované Českými lvy a premiérový seriál Život je ples. Na jaře a v létě přinesla ČT také velké sportovní události – MS v hokeji, fotbalové Euro a letní olympijské hry – a to ve špičkové kvalitě, na níž jsou diváci u České televize zvyklí.

 • Webový speciál k fotbalovému Euru
  Webový speciál k fotbalovému Euru autor: ČT24, zdroj: ČT24
 • Pracoviště Divize Nová média ČT
  Pracoviště Divize Nová média ČT zdroj: ČT4

Podzim v ČT je především založený na umělecké a hodnotové tradici a maximální pestrosti programové nabídky, která by měla více než kdy v minulosti cílit na specifické divácké skupiny. Vysílání ČT1 ovládla premiérová původní dramatická a seriálová tvorba, zatímco program ČT2 přinesl především poznání, zábavu a umělecké zážitky ve formě českých a zahraničních dokumentů, exkluzivních seriálů a filmů. S novými pořady přišla i zpravodajská ČT24, která významně posílila hlavně své víkendové vysílání.

Události mají o 131 tisíc diváků více

Plnit veřejnou službu se České televizi daří pod novým vedením i v oblasti zpravodajství, a to nejenom změnou hlavní zpravodajské relace Události, ale především díky stále se zvyšujícímu podílu zpravodajského kanálu ČT24. Ten má za třetí čtvrtletí letošního roku průměrný celodenní podíl 5,69 % dospělých diváků a jednoznačně se ukazuje, že zpravodajský kanál ČT24 se pro veřejnost stává hlavním zdrojem informací v době každé velké zpravodajské události.

Nové složení moderátorů pořadu Události
Nové složení moderátorů pořadu Události
Více fotek
 • Nové složení moderátorů pořadu Události zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3438/343780.jpg
 • Pořad Události v novém provedení zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3438/343782.jpg
 • Události - vizualizace studia zdroj: ČT http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3407/340668.jpg
 • Události - vizualizace studia zdroj: ČT http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/35/3407/340667.jpg

Události prošly největší komplexní změnou od roku 1998 a 1. dubna vstoupily do nové moderní éry. Zásadními změnami, které započaly už na začátku letošního roku, prošla především obsahová a vnitřní struktura Událostí. Česká televize chce divákům nabízet především kvalitní zpravodajství veřejnoprávní instituce, které se odlišuje od nabídky ostatních televizí především v důrazu na vlastní síť domácích, regionálních, zahraničních reportérů a ekonomické, kulturní a sportovní redakce.

Od 1. dubna byly Události prodlouženy na zpravodajskou hodinu. Sledovanost zpravodajského okna v čase 19:00 - 19:55 se meziročně zvýšila. Za období od změny se sledovanost zpravodajství v tomto čase meziročně zvýšila o 4,52 procentního bodu na celkový podíl 21,73 % diváků. V absolutních číslech to je o 131 tisíc diváků meziročně více.

Kromě významné proměny Událostí přináší letos redakce zpravodajství a publicistiky také předvolební debaty ve všech volebních krajích, od září pak vysílá devět hodin víkendového vysílání navíc. To vše se daří v rámci stávajícího rozpočtu. Důvodem je nastavení efektivnějších provozních procesů, hledání úspor a optimalizace používání externích spolupracovníků a služeb – redakce zpravodajství se snaží maximálně využívat interní kapacity.

Příprava volebního studia
Příprava volebního studia
Více fotek
 • Příprava volebního studia zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/39/3891/389036.jpg
 • Příprava volebního studia autor: V. Rejl, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/39/3889/388871.jpg
 • Příprava volebního studia autor: V. Rejl, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/39/3891/389033.jpg
 • Příprava volebního studia autor: V. Rejl, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/39/3891/389037.jpg
 • Otázky Václava Moravce v Ústeckém kraji zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3994/399358.jpg
 • OVM v Olomouckém kraji zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3988/398730.jpg
 • Otázky Václava Moravce z Jihočeského kraje autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3973/397229.jpg
 • Hosté Otázek Václava Moravce ze Zlína autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/40/3966/396534.jpg