Programová rada ČT schválila nový koncept pořadu Nedej se

Programová rada České televize schválila novou podobu publicistického pořadu České televize Nedej se. Pořad se bude nově vysílat jako 26minutový a otevře se širší skupině tvůrců, témat i žánrů. Díky týdenní pravidelnosti se bude dál soustředěně věnovat investigativní žurnalistice. Kromě toho chce nabídnout i další žánry. Nový koncept tématu péče o životní prostředí má oslovit širší skupiny veřejnosti. Pořad bude mít vlastní odbornou radu a webový portál. Za pražské studio České televize zajišťuje pořad Tvůrčí producentská skupina (TPS) Petra Kubici a za ostravské studio TPS Lenky Polákové.

Na nové podobě pořadu se bude podílet větší skupina tvůrců, než tomu bylo doposud. „K ekologické problematice bych rád přivedl nové režiséry. Stávající tvůrci budou mít přitom rovnocennou možnost natáčet jednotlivé díly cyklu. Také koncept nového pořadu jsem připravil s dosavadním dramaturgem pořadu Pavlem Bezouškou, který koncept osobně prezentoval Programové radě ČT a se kterým počítám jako s hlavním dramaturgem. Na jednotlivé dokumenty budou dohlížet také další dramaturgové mojí tvůrčí skupiny, jimiž jsou Lucie Králová, Vít Janeček, Martin Mareček a Ivo Bystřičan,“ říká Petr Kubica, kreativní producent TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky, dříve pedagog na Katedře dokumentární tvorby FAMU a programový ředitel Academia filmu.

Širší skupina tvůrců bude mít za úkol přiblížit aktuální témata životního prostředí a péče o něj způsobem, který dokáže oslovit širší skupinu diváků. Diváci a zástupci občanských sdružení budou mít také možnost přispívat svými náměty. Využít k tomu budou moci emailovou adresu nedejse@ceskatelevize.cz, nové webové stránky nebo sociální sítě. Webové stránky budou mít současně ambici sledovat vývoj odvysílaných kauz dlouhodobě a nabízet prostor k diskusi.

„Nový koncept pořadu Nedej se schválila Programová rada bez výhrad. Shodli jsme se jednoznačně na nutnosti zachovat jeho investigativní rovinu včetně názvu. Nedej se je zaběhlou značkou, která se těší respektu veřejnosti i odborných kruhů. ČT2 dostane ucelenější pořad, který posílí roli veřejné služby v oblasti problémů životní prostředí, což bylo cílem nového konceptu. ČT přitom zůstává otevřená i jiným projektům na dokumentární cykly o stavu životního prostředí v ČR. Stejně přistupuje ke všem oblastem života společnosti,“ říká ředitel programu České televize Milan Fridrich.

„Naším cílem je, aby dobře zpracované ekologické dokumenty promlouvaly k co nejširšímu okruhu diváků. Ve společnosti začíná převažovat obraz ekologů jako bezohledných bojovníků za svoji jedinou pravdu a tím upadá vážnost a smysl jejich úsilí. Byl bych rád, aby ekologická problematika byla vnímána s celospolečenským dopadem, neboť se v ní zrcadlí zájem o dobrý život v této zemi. Výsledkem naší práce, za kterou nesu odpovědnost, by neměl být jen jeden cyklus, ale přirozená náklonnost k zeleným tématům, jež by měla prorůstat i další tvorbou České televize,“ vysvětluje záměr Petr Kubica.

K tvorbě pořadu chce Petr Kubica přizvat odborníky, se kterými tvůrci pořadu spolupracovali už v minulosti. „Opřít bych se chtěl také o poradní orgán složený z odborníků, který bude přinášet podstatná témata, jimž by se v této oblasti měla televize veřejné služby věnovat. Velice rádi uvítáme náměty občanských iniciativ i diváků,“ uzavírá Kubica.