Sledovanost vysílání České televize stoupá

Letošní podzimní vysílání, v němž Česká televize nabídla široké spektrum pořadů napříč žánry a cílovými skupinami, u diváků uspělo a zaznamenalo několik rekordů ve sledovanosti a divácké spokojenosti. Rekordní míru spokojenosti zaznamenaly obě premiérové řady seriálů „Vyprávěj“ a „Zdivočelá země“. Výjimečnou sledovanost i míru spokojenosti měly některé dokumenty na ČT2. Česká televize jako celek získala na podzim vyšší podíl na sledovanosti než loni. Letos na podzim dosáhla průměrného podílu na sledovanosti 28,80 %, což bylo o sedm procent a 1,98 procentního bodu více než loni.

Období podzim je definováno začátkem školního roku a předposlední adventní nedělí, tj. od 3. 9. do 16. 12. 2012. Sledovanost v tomto období posílily ČT1, ČT2 a ČT24. Jednička zvýšila podíl na sledovanosti z loňských 15,47 procent na letošních 16,19 procent, což je meziroční nárůst o 5 procent (resp. absolutně o 0,72 procentních bodů). Poprvé od roku 2010 tak ČT1 překročila podíl na sledovanosti 16 procent. V podzimním schématu se profilovala jako program s pestrou nabídkou pořadů pro rodinu. Opěrnými body programu byly silné příběhy a vlastní dramatická tvorba.

Velkým návratem v programovém schématu byly osudy podplukovníka Antonína Maděry v nové řadě Zdivočelé země anebo rodiny Dvořákových ve „Vyprávěj“. Právě premiérová IV. řada seriálu „Zdivočelá země“ získala u diváků dosavadní nejvyšší stupeň hodnocení spokojenosti, a to 8,3 na škále 1–10. Průměrná sledovanost podzimních dílů „Vyprávěj“ byla 1 milion 33 tisíc dospělých diváků (podíl na sledovanosti 28,21 %) a dosáhla koeficientu spokojenosti 8,4, který patří mezi nadprůměrné a je také vyšší než u předchozích řad. První řada měla koeficient spokojenosti 7,8; 2. řada 8,1 a 3. řada 8,3.

„Podzimní program nabídl široké spektrum pořadů napříč žánry a diváckými skupinami. Cílem bylo zkombinovat nové a inovativní pořady s tradicí a pokračovat v tematické profilaci programů ČT1 a ČT2. Oba programy se nyní více žánrově liší a lépe si hledají v rozšiřující se nabídce českého televizního trhu nové diváky, což dokazuje fakt, že sledovanost a spokojenost rostly u obou kanálů současně. Potěšující je zájem diváků o původní dramatiku, protože v ní je postavení ČT výlučné a bude na ní v ještě větší míře stavět program i v roce 2013 a 2014,“ říká programový ředitel Milan Fridrich.

Tradičně nejsledovanější je vysílání České televize od pátku do neděle. Česká televize se stala v těchto dnech v průběhu podzimu letošního roku celkem 12krát vedoucí televizí s nejvyšším podílem na sledovanosti. Průměrný víkendový „výkon“ České televize dosáhl v tomto období 31,85 %. U diváků bodovaly hlavně oblíbený seriál „Vyprávěj“, dokumenty z cyklu 13. komnata, zábavní talkshow Karla Šípa „Všechnopárty“, sobotní zábavní pořady – pátá řada StarDance, Trumfy Miroslava Donutila a Trapasy. Úspěšná byla i nedělní dramatika vysílaná od 20 hodin na ČT1, která k obrazovkám přilákala v průměru 905 tisíc dospělých diváků a zajistila si podíl na publiku 21,53 %. ČT odvysílala během podzimu deset premiérových televizních filmů včetně originálního úspěšného triptychu Jiřího Stracha Ztracená brána. Kladné body získává nedělní dramatika i z hlediska spokojenosti, diváci jí hodnotili koeficientem spokojenosti 7,7.

Ve sledovanosti posílila také ČT2. Z loňských 3,75 procent podílu na sledovanosti poskočila na letošních 4,09 procent, čímž v podílu na publiku posílila o devět procent (a 0,34 procentních bodů). Stěžejními body programu ČT2 byly pořady orientované na vzdělání a poznání, publicistika a světové seriály či dokumenty. Úspěch slavily především středeční a páteční dokumenty. Například páteční dokument na ČT2 vysílané od 20 hodin „Divoké srdce Afriky“ sledovalo v průměru 438 tisíc dospělých, což představovalo podíl na publiku 11,72 % a rating 5,0 procent. Dokument „Jižní Pacifik“ zhlédlo 381 tisíc diváků, což představuje podíl na sledovanosti 10,77 %. Oba dokumenty dosáhly pásma nadprůměrné divácké spokojenosti – koeficient 8,9, resp. 9,0.

Divácky úspěšný byl také americký dokumentární cyklus Vesmír, který při svém pátečním vysílání od 21 hodin dosáhl na průměrný podíl na sledovanosti 8,74 % a skupinu 312 tisíc diváků. Všechny tři výše uvedené tituly se umístily v TOP 10 ČT2 letošního podzimu. Koeficient spokojenosti ČT2 v meziročním srovnání podzimů stoupl ze 7,8 na 8,4. Dvojka tak postupuje v naplňování své dlouhodobé ambice exkluzivního programu, který zaujme chytrou a kvalitní zábavou, kvalitní dramatickou tvorbou, jakož i oceněnými seriály, slavnými divadelními hrami, operou nebo hudebními koncerty.

Největší skok ve sledovanosti udělala letos na podzim ČT24. Zpravodajská stanice zvýšila oproti loňskému podzimu podíl na sledovanosti téměř o čtvrtinu, a to ze 4,49 procent na letošních 5,59 procent. Největší změnou podzimního programu ČT24 bylo rozšíření ranního pořadu Studio 6 také na víkend. Pořad Studio 6 Víkend vysílaný každou sobotu a neděli od 7 do 11 hodin sledovalo v průměru 67 tisíc dospělých, což představovalo podíl na sledovanosti 7,80 %. Nový pořad získal u diváků i nadprůměrný koeficient spokojenosti 8,4.

Úspěchem bylo i zvýšení sledovanosti Událostí na ČT24 meziročně o 72 tisíc diváků při podílu na publiku 5,49 %, což představuje nárůst o 60 % (resp. absolutní nárůst o 2,06 procentní body). Trvale nejsilnější stránkou ČT24 jsou reportáže a pořady reflektující aktuální dění, události a významné akce. K vrcholům sledovanosti patřilo zpravodajství v souvislosti s krajskými a senátními volbami. ČT24 je také jediným digitálním kanálem na českém trhu, jehož sledovanost v letošním roce kontinuálně rostla.

ČT sport dosáhl na podzim průměrného podílu na sledovanosti 2,93 procenta.

Porovnání share
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24