Televizní digitalizace skončila, o pozornost se hlásí digitální rozhlas

Praha - Úroveň pokrytí republiky digitálním rozhlasovým signálem již dosáhla téměř padesáti procent, Český rozhlas spouští v digitálním multiplexu tři nové stanice a České radiokomunikace zahájily pilotní vysílání digitálního rozhlasu z žižkovského vysílače. Co mohou posluchači čekat? Na rozdíl od televizní digitalizace proces digitálního rozhlasu není podmíněn vypnutím analogového rozhlasu. Souběh analogového a digitálního vysílání je tak pochopitelně noční můrou pro vysílatele, kteří budou muset zdvojené vysílání zaplatit.

„Tento souběh by musel pochopitelně trvat co nejkratší dobu, protože v případě jeho prodlužování by musel Český rozhlas uvažovat i o zvýšení koncesionářského poplatku,“ varoval na semináři v Poslanecké sněmovně generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Zvýšení koncesionářských poplatků je ovšem krajní řešení, jehož politickou neprůchodnost zdůraznil kromě Duhana i dlouholetý poslanec za sociální demokracii Ladislav Skopal.

Koncem listopadu roku 2011 bylo celé území České republiky pokryto signálem digitální televize a analogové vysílání se stalo minulostí. Rozhlas se v té chvíli stal posledním mediatypem, který využívá analogové distribuční cesty a jeho vysílání tak nelze provázat s internetem. Nicméně na rozdíl od televize se s vypínáním analogového vysílání rozhlasu v dohledné době nepočítá - pro analogové televize stanovila Evropská komise pevné datum vypnutí během roku 2015.

Nejen ekonomická náročnost je problém

Pod pojmem digitální rozhlasové vysílání se neskrývá pouze tzv. terestrické vysílání ve formátu T-DAB, využívající sítě pozemních vysílačů. Digitální rozhlas se v podobě on-line rádií šíří na internetu, televizní diváci si zase mohou své oblíbené rozhlasové stanice naladit pomocí svých set-top boxů a televizorů v digitálním formátu DVB-T.

Ale internet ani uvedený formát DVB-T nejsou schopné konkurovat (alespoň prozatím) zmíněnému pozemnímu vysílání T-DAB, ať už z hlediska ekonomické náročnosti, nebo požadovaných vlastností signálu, jako například mobility příjmu. Klíčoví světoví hráči v oblasti rozhlasového vysílání, včetně provozovatelů vysílání, operátorů sítí, výrobců elektroniky a nakonec i samotných posluchačů, se proto shodli na podpoře formátu T-DAB, který je pro pozemní vysílání digitálního rozhlasu využíván i v České republice.

 • Konference o digitalizaci Českého rozhlasu
  Konference o digitalizaci Českého rozhlasu autor: Jan Brychta, zdroj: ČRo
 • Konference o digitalizaci Českého rozhlasu
  Konference o digitalizaci Českého rozhlasu autor: Jan Brychta, zdroj: ČRo

Digitální rozhlas u poloviny domácností

V současnosti je signál digitálního rozhlasu dostupný skoro polovině obyvatel Česka, v těchto dnech rozšířila příbramská společnost Teleko jeho vysílání do Ústeckého kraje. V tzv. multiplexu, tedy souboru stanic, které vysílají v síti společnosti Teleko, mohou posluchači naladit patnáct rozhlasových stanic, kromě programů Českého rozhlasu třeba Radio Gama, Proglas nebo kanály RTL. Od 1. března rozšíří uvedenou nabídku stanic tři nové kanály Českého rozhlasu – publicistický Český rozhlas Plus, vznikající ze zpravodajského Rádia Česko, ČRo 6 a Leonarda, dále Rádio Junior určené dětem, a internetový stream ČRo Jazz.

Kromě Teleka distribuuje na území České republiky signál digitálního rozhlasu ve formátu T-DAB i společnost RTI (převážně v Plzeňském a Středočeském kraji) a samozřejmě České radiokomunikace, největší tuzemský hráč na poli vysílání. České radiokomunikace zahájily letos koncem ledna pilotní vysílání digitálního rozhlasu z vysílače na pražském Žižkově. O konkrétní programové nabídce chystaného multiplexu v současnosti České radiokomunikace usilovná jednají, podrobnosti jednání nechtěli zástupci společnosti komentovat.

Výhody digitálního rozhlasu T-DAB

 • kvalitnější zvuk, srovnatelný s poslechem CD
 • možnost záznamu do vnitřní paměti přístroje nebo na externí paměťové médium
 • jednoduchá volba programu
 • možnost doprovodných informací
 • rozšíření programové a žánrové nabídky
 • možnost sledování TV na mobilních přístrojích - systém DMB
 • vynikající příjem i v členitých oblastech, větší dosah
 • postačí menší vyzářené výkony vysílačů, čímž dojde k omezení elektromagnetického smogu
 • nižší vysílací náklady pro broadcastery
 • Rozhlasové vysílání
  Rozhlasové vysílání zdroj: ČT24
 • Rozhlasové vysílání
  Rozhlasové vysílání zdroj: ČT24

Český rozhlas jako tahoun digitalizace

Podle ředitele Českého rozhlasu Petera Duhana by měla vláda schválit plán přechodu a závazné termíny pro jeho uskutečnění, na které bude dohlížet koordinační skupina složená ze zástupců vysílatelů, operátorů a státních institucí. Potřebu sestavení konkrétního harmonogramu ale rozporoval předseda Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák, podle kterého je plán přechodu zbytečný, když se žádný přechod nekoná a obě formy vysílání mohou vzájemně koexistovat.

Druhým požadavkem, který ale v diskusi podpořily kromě zástupců Českého rozhlasu i další subjekty v čele s předsedou ČTÚ a předsedkyní Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Kateřinou Kalistovou, je vyhrazení prostoru pro veřejnoprávní multiplex, jehož operátorem bude ze zákona Český rozhlas. Tato legislativní změna by měla pomoci veřejnoprávnímu rozhlasu v jeho roli tahouna digitalizace, do které se nejen sám staví, ale je mu i na základě zkušeností ze zahraničí přisuzována ostatními aktéry rozhlasového trhu.

Dost času do roku 2025?

Zástupci rozhlasového trhu se shodli nejen na základních předpokladech, nutných pro rozjezd rozhlasové digitalizace, ale i na nejbližších krocích, které je potřeba vykonat. Trochu stranou ale zůstala otázka, v jakém časovém horizontu by se měl celý proces uskutečnit. Zástupce ministerstva průmyslu a obchodu Luděk Schneider uvedl jako nejbližší datum rok 2016, kdy vyprší lhůta pro podání žádosti o tzv. transformační licenci. Pomocí té si již většina soukromých stanic zajistila vysílání v FM pásmu do roku 2025.

Pesimisté proto pokládají tento termín za první možný začátek reálného přechodu komerčních stanic na pozemní digitální vysílání. V té době ale může díky liberalizaci rozhlasového trhu (vysílací licence pro digitální rozhlasové stanice budou při splnění základních podmínek v podstatě nárokové) vysílat několik desítek čistě digitálních stanic.