Lucas Cranach starší / Starý  pošetilec

Lucas Cranach si otevřel malířskou dílnu v Národní galerii

Malíř a zdatný obchodník Lucas Cranach ovládl na začátku 16. století evropský trh s uměním natolik, že pracoval pro oba hlavní rivaly reformace, Martina Luthera i katolickou církev. Už tehdy vznikaly padělky jeho obrazů. Restaurátoři Národní galerie jeho díla pečlivě prozkoumali spolu s německými kolegy a výsledky představují v expozici Cranach ze všech stran.

Výstava představuje německého renesančního mistra nejen klasicky, skrze jeho obrazy, ale také pomocí výsledků průzkumu Cranach Digital Archive Düsseldorf. Díla jsou představena „ze všech stran“ nejen obrazně pohledem historiků, restaurátorů nebo chemiků, ale také doslova. Návštěvníci uvidí třeba očím běžně skryté ruby Cranachových maleb.

Výsledky průzkumu potvrdily, že některé obrazy jsou skutečně Cranachovy originály a zároveň odhalily možná první pokus o jeho falzifikaci. Soubor pražských prací spojených s Cranachovým jménem je různorodý a zahrnuje populární výjevy Starý pošetilec nebo Žehnající Jezulátko. Ústředním exponátem je pak desková malba Zákon a Milost.

Výstava se otevře 23. června a potrvá až do 22. ledna 2017. „Výstavu zahajujeme ve Šternberském paláci rok před 500. výročím počátku reformace, která sehrála v Cranachově životě významnou roli. A to i přesto, že jako malíř sloužil ideologickým rivalům, jak reformátorovi Martinu Lutherovi, s nímž ho pojilo osobní přátelství, tak mohučskému kardinálu Albrechtu Braniborskému,“ uvedla kurátorka Olga Kotková.

Návštevníci mohou namalovat vlastní kopii podle Cranacha

Lucas Cranach starší (1472 až 1553) stál v čele úspěšné malířské dílny, vedle toho provozoval lékárnu a tiskárnu, vlastnil několik domů a pozemků. Nemalé příjmy nebo funkce radního mu zaručovaly postavení váženého občana města Wittenberg. „Fungoval jako dnešní firmy. Je to vidět i na technologii. Když měl objednavatel více peněz, mohl si dovolit dražší pigmenty. To vše se projevilo do výsledného obrazu,“ říká Olga Kotková.

Video Události v kultuře
video

Události v kultuře: Cranach ze všech stran

Práci Cranachovy dílny mohou vyzkoušet přímo návštěvníci výstavy. Národní galerie připravila četné programy, včetně malířských dílen. Zájemci mohou nakreslit nebo namalovat vlastní kopii podle Cranacha za použití reprodukčních technik, které se používaly v jeho době.

Vedle tradičních komentovaných prohlídek jsou k výstavě připraveny také odborné přednášky, například na téma kopií a falz. Prohlédnout si práci restaurátorů a historiků budou moct návštěvníci Národní galerie v Praze hned na několika výstavách. Kromě Cranacha se otevře na podzim ještě expozice s názvem Očím skryté v Anežském klášteře.