Kampa vzpomíná na 7 + 1 zásadních divů českého skla

České sklo si ve světě nadále drží prestiž a na domácí půdě tradici. Tomu však předcházela práce sklářských výtvarníků, jejichž práci oceňuje Museum Kampa v Praze. Výstavou 7 + 1 Mistři českého skla vzdává hold umělcům, kteří se ve druhé polovině 20. století výrazně zasadili o vývoj sklářského umění v Československu.

Video Studio ČT24
video

Mistři českého skla na Kampě

„Sklo je jako voda, která se zastavila, aby potěšila lidské oko,“ pronesl kdysi René Roubíček patřící do vystavující skupiny sklářů. Kampa prezentuje jeho kompozici sloupů pro Expo 67 v Montrealu. Kompozici umístil do vodní hladiny, sloupy se staly jedním ze symbolů československé prezentace umění na zmíněné výstavě.

Expozice probíhající až do 28. září navazuje na tu z New Yorku v roce 1983. Mecenáška Meda Mládková tehdy sklářské výtvarníky představila v Americe. Tehdy byli prezentováni Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, René Roubíček, Věra Lišková, Jiří Harcuba, Václav Cigler a Vladimír Kopecký.

7 + 1 Mistři českého skla
Zdroj: Facebook Musea Kampa

„Tuto newyorskou přehlídku mnozí pokládají za přelomový počin, který přiblížil aktuální českou sklářskou scénu americkému publiku a přispěl k jejímu fenomenálnímu úspěchu v USA. Výstava v Museu Kampa tyto umělce znovu připomene a zároveň bude poctou vloni zesnulé Miluši Roubíčkové,“ zaznívá z Kampy.