Přednáška z Univerzity Karlovy: Rakovina

Cyklus veřejných přednášek Univerzity Karlovy se tentokrát zaměřil na nemoc, kterou se lidstvo pokouší porazit už několik let: na rakovinu. Přednáška byla věnována vlastnostem nádorových buněk, příčinám vzniku rakovinného bujení i možnostem léčby. Slovo si vezme Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Pořad poběží v rámci programu ČT podporuje. Záznam najdete v tomto článku.
Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Lidé jsou mnohobuněčné organismy, které žijí po dlouhou dobu. Složitá koordinace buněčného dělení a udržování složitosti a obnovy našich tkání vyžaduje velké množství regulací a dokonalou souhru všech zapojených molekul. Dlouhověkost a složitost však logicky vede k tomu, že s vysokou pravděpodobností během našeho života dojde k takové kombinaci mutací, kdy se některá z buněk těla vymkne kontrole, osamostatní se a začne se na rozdíl od ostatních buněk v těle chovat „sobecky“. 

Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1993 obor molekulární biologie a genetika. Během doktorského studia na PřF UK (obor imunologie) se v laboratoři prof. Václava Hořejšího (Ústav molekulární genetiky) věnoval studiu membránových mikrodomén. Dnes se zabývá popisem molekul a jejich asociací v membránách leukocytů s důrazem na membránové receptory a proteiny signalizačních kaskád, využitím malých organických molekul ke studiu endosomálního systému, studiem biologických aktivit sekundárních metabolitů bakterií a hub. Působí na Katedře buněčné biologie Přírodovědecké fakulty, kde vede Laboratoř buněčné imunologie. V bakalářském studiu přednáší buněčnou biologii a histologii, v magisterském studiu a PGS imunologii. Je autorem či spoluautorem řady publikací a popularizačních článků. Je držitelem Ceny Wernera von Siemense pro nejlepšího vysokoškolského pedagoga.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.